środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

"Skarbówka" na piątkę

Podatnicy ocenili podlaską „skarbówkę” na piątkę!

Czy podatnicy są rzeczywiście niezadowoleni z pracy urzędów skarbowych, jak się powszechnie uważa? Izba Skarbowa w Białymstoku postanowiła to sprawdzić i okazało się... że podatnicy oceniają administrację skarbową na piątkę! Ponad 86 proc. stwierdziło, że widzi pozytywne zmiany w „skarbówce”, a jako najbardziej widoczne zmiany najczęściej wskazywano przyjazne nastawienie urzędników i sprawniejszą obsługę.
Nigdy wcześniej w urzędach skarbowych województwa podlaskiego nie robiono tak dużych badań ankietowych. W dniach 17-26 kwietnia 2007 r., kiedy odbywało się badanie, we wszystkich urzędach skarbowych województwa ankiety wypełniło 1363 podatników.
Przeprowadzając ankietę, chcieliśmy się przede wszystkim dowiedzieć jak podatnicy oceniają różne aspekty obsługi w urzędzie skarbowym, jak oceniają kierunek przyjętych w tym zakresie zmian, a także zależało nam na uzyskaniu kolejnych wskazówek i sugestii, które można by wykorzystać przy projektowaniu kolejnych udogodnień dla podatników.
Badanie było przeprowadzane przez pracownika Izby Skarbowej we współpracy z wyznaczonym do tego pracownikiem danego urzędu skarbowego – tak by wyniki były jak najbardziej wiarygodne. Ankieta miała oczywiście charakter anonimowy.

Wyniki jednoznacznie pokazują, że podatnicy znacznie lepiej oceniają „skarbówkę” niż się powszechnie uważa. Być może coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, iż administrację skarbową należy oceniać nie przez pryzmat zadań, które wykonuje (zbieranie danin publicznych), ale przez jakość obsługi w urzędach. Okazuje się, że podatnicy są zadowoleni z tejże obsługi, czego wyraz dali w przyznawanych ocenach (skala szkolna sześciostopniowa).
Najlepiej zostało ocenione „Kulturalne i przyjazne zachowanie pracowników urzędu”. Średnia ocen wystawionych przez podatników w tym zakresie to 5,14. Ogólny poziom zadowolenia podatników z obsługi w urzędzie to średnia bliska 5!!!


Średnie oceny poszczególnych aspektów obsługi można znaleźć w poniższej tabeli:

 

1) Poziom wiedzy merytorycznej pracowników urzędu

4,94

2) Szybkość obsługi w urzędzie skarbowym

4,72

3) Kulturalne i przyjazne zachowanie pracowników urzędu

5,14

4) Wyczerpujące udzielenie informacji przez pracowników urzędu

4,87

5) Komunikatywność pracowników urzędu

4,91

6) Zapewnienie poufności przy załatwianiu sprawy w urzędzie

5,07

7) Łatwość dotarcia do docelowego pracownika urzędu

4,91

8) Wygląd i wyposażenie urzędu skarbowego

5,01

9) Ogólny poziom zadowolenia z obsługi w urzędzie

4,98

 


 
Wyniki cieszą nas tym bardziej, że ankieta była przeprowadzana w ostatnich dniach kwietnia, kiedy kampania składania PITów dobiegała końca i kiedy w urzędach skarbowych były największe kolejki.
Bardzo interesujące są także wyniki uzyskane w odpowiedzi na pyt. 6 „Jak ocenia Pani/Pan zmiany w sposobie pracy urzędu skarbowego, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat?”. Pozytywnie takie zmiany oceniło 744 badanych (55,95 proc.), a raczej pozytywnie kolejnych 407 (30,60 proc.). 13 ankietowanych (0,98 proc.) oceniło wspomniane zmiany raczej negatywnie, a 5 (0,38 proc.) negatywnie. 161 osób (12,11 proc.) nie dostrzegło żadnych zmian. Są to wyniki bardzo optymistyczne ponieważ ponad 86 proc. ankietowanych widzi, że administracja skarbowa zmienia się na lepsze.
Jako najbardziej widoczne zmiany najczęściej wskazywano:
 Przyjaźnie nastawionych pracowników,
 Sprawniejszą obsługę,
 Kulturę pracowników,
 Wygląd urzędu (estetycznie i czysto),
 Kompetentnych pracowników, większą wiedzę merytoryczną pracowników,
 Komunikatywność pracowników,
 Wyczerpujące udzielanie informacji,
 Dobrze widoczną informację, łatwiejszy dostęp do informacji.

Uzyskane w ankiecie wyniki są dla nas bardzo optymistyczne i potwierdzają, że dotychczas podjęte przez administracje skarbową działania, z wprowadzeniem Standardów Obsługi Podatnika na czele, przynoszą rezultaty. Niemniej, zdając sobie sprawę z faktu, iż wiele jest jeszcze do zrobienia, zapraszamy podatników do współuczestniczenia w zmianach i do zgłaszania nam swoich uwag i sugestii.

Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.