Wiadomości

Sesja Sejmiku Województwa

XVI  sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego zdominowały sprawy służby zdrowia. Zanim jednak doszło do punktów poświęconych służbie zdrowia, radni przegłosowali porządek obrad, nie zgadzając się na uzupełnienie porządku o dwa punkty, zgłoszone przez klub radnych PiS.

Przewodniczacy klubu Marek Komorowski wnosił o wspólne stanowisko Sejmiku odnośnie kontraktowania świadczeń zdrowotnych oraz stanowiska Sejmiku w sprawie nieprzyznania Telewizji "Trwam" koncesji na platformie cyfrowej.
Chociaż większość radnych była za przyjęciem tych punktów, zabrakło bezwzględnej większości. Stąd oba stanowiska pozostały inicjatywą grupy radnych, do podpisu dla chętnych.
Natomiast przyjęto jednogłośnie stanowisko Sejmiku w sprawie "Obławy augustowskiej". Sejmik zwraca się do władz polskich o wzmożenie działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy.

Radni uchwalili również zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego oraz zmiany w budżecie województwa na rok 2012.

Uchwały w spawie zmian statutowych szpitali oraz nadania imienia szpitalowi w Suwałkach przeszły ogromną większością głosów. Dyskusje wzbudziły informacje dotyczące planów i programów restrukturyzacji poszczególnych szpitali.
Marszałek Cezary Cieślukowski przedstawił sytuację finansową zakładów opieki zdrowotnej, dla której podmiotem sprawującym nadzór jest Województwo Podlaskie. Wynika z niej, że na koniec roku strata netto z 11 placówek wynosi 31 mln zł i chociaż nie jest to optymistyczna wiadomość, to w stosunku do ubiegłego roku jest to strata mniejsza o 10 mln zł.
- Została odwrócona negatywna tendencja w placówkach służby zdrowia - zapewniał marszałek Cezary Cieślukowski i przekonywał, że wdrożone programy restrukturyzacji przynoszą efekty.

Przewodniczący komisji zdrowia radny Waldemar Kwaterski z niepokojem obserwuje sytuację szpitali. Jeśli deficyt pod koniec obecnego roku będzie równie duży, stratę będzie musiał pokryć budżet województwa. Cezary Cieślukowski uspokaja, że tylko szpital im. Śniadeckiego w Białymstoku nie będzie w stanie na koniec roku wyjść z deficytu. Pozostałe szpitale - wojewódzkie w Łomży i Suwałkach oraz psychiatryczny w Choroszczy mają wszelkie szanse zakończyć rok bez straty. Tym bardziej, że zakontraktowane na ten rok świadczenia zdrowotne są wyższe niż wcześniej się spodziewano.
- Kontraktowanie świadczeń w tych szpitalach zakończyło się sukcesem, każda z tych placówek ma szansę na realizację świadczeń na wyższą kwotę niż prognozowano - przekonywał marszałek Cieślukowski.
Osobną sprawę w planach finansowania szpitali stanowią remonty i wyposażanie poszczególnych oddziałów.  Etapy finansowania szpitali są rozłożone w czasie do 2018 r. Budżet województwa jest niewystarczający, każdy więc z etapów jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz.
- W tych planach i cyfrach zabrakło najważniejszego - pacjenta - zauważył jeden z radnych PiS
- Ależ wszystko to, co robimy, co planujemy rozbudować, dofinansować, zrestrukturyzować, wszystko robimy z myślą o pacjencie - replikował Cezary Cieślukowski.

Radni nie głosowali nad informacjami o stanie szpitali, przyjęli je do wiadomości.

Głosowanie nad pozostałymi projektami uchwał przebiegało sprawnie i bez dyskusji.

W interpelacjach i zapytaniach radnych ponownie pojawiła się kwestia lotniska regionalnego (marszałek Jarosław Dworzański zapewnił, że Zarząd Województwa nigdy nie podjął decyzji o rezygnacji z lotniska), jak rozdysponowano środki z dotacji na lotnisko, jaka jest sytuacja spółek PKS i czy Zarząd zamierza je połączyć.

wtorek, 16 sierpnia 2022

Akcja charytatywna (21.08)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.