piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Sesja Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na obrady XV Sesji Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się
w dniu 21 kwietnia br. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie,
ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2003 r.
7. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i przygotowaniu do sezonu letniego.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2003 r.:
a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2003 r.,
c) przedstawienie opinii RIO,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r.,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2004 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.