poniedziałek, 15 lipca 2024

Wiadomości

Sesja Rady Miasta Grajewo

    Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 30 września 2011 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XIII. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na IX. i X. Sesji RM.
5. Ocena gospodarki finansowej miasta na podstawie analizy wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 r.
6. Ocena działalności zakładów budżetowych miasta za I półrocze 2011 roku.
7. Ocena działalności spółek miejskich (PUK, PEC,TBS) w 2010 roku i w I półroczu 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
     b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz 13 września 2011 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XIII. Sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli


niedziela, 14 lipca 2024

Dni Grajewa 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.