wtorek, 28 maja 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10814 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

w dniu 24 listopada 2005 roku o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A odbyły się Obrady XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo.


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXX. i XXXI sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie obrad.
G.Poniatowski


poniedziałek, 27 maja 2024

Komunikat UM w Grajewie

Komentarze (3)

Jak co rok uszczęśliwio nas cenami za wode i ścieki powieci że jest modernizacja ujęcia wody to dobrze może już nie bendzie płynoł taki syf z kranów ale modernizacja jest teraz a podwyżki mamy co rok

podwyżki wody nie ma , tylko na ścieki

Ciekaw jestem czy radni zajeli się sprawą dalszego obsadzanja stanowisk przez samych siebie i rodzinę.Mamy przykład w
ZWiK jest jeden kierownik i jeden pracownik.Oczywiście dla Pana radnego zatrudniono pracownika.nou koment

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.