poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8561 wyświetleń

Rynek pracy

Informacja o rynku pracy wg stanu na koniec maja 2004r.

Liczba bezrobotnych ogółem w powiecie grajewskim wynosiła na koniec maja 2004r. - 4893 osoby, w tym 2449 kobiet. Od początku roku statystyki wskazują na sukcesywny spadek bezrobocia ( od 5350 osób w styczniu do maja liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 457 osób). Bezrobotni zarejestrowani w powiecie grajewskim w końcu kwietnia 2004r. stanowili 25,4% liczby ludności czynnej zawodowo / odpowiednio: w województwie podlaskim – 16,9%, w Polsce – 20,0% /.
Od początku roku obserwuje się ciągły spadek liczby osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Na koniec maja 2004 roku liczba pobierających zasiłek wynosiła 707 osób i stanowiła zaledwie 14,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych ( o 2,5% mniej niż przed rokiem).
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła – 1678 osób /tj. 34,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych/, w tym 753 kobiety.
Wśród tej populacji bezrobotnych 228 osób, w tym 51 kobiet posiadało prawo do zasiłku. Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi 86 osób posiadało gospodarstwo rolne.
W maju do rejestracji zgłosiło się 248 osób w tym 39 osób po raz pierwszy, 209 po raz kolejny.
Z ewidencji wyłączono 378 osób, głównie z powodu podjęcia pracy i nie potwierdzenia gotowości do pracy.
Liczba bezrobotnych absolwentów wynosiła 171 osób, zmniejszyła się od początku roku o 35 osób.
Najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadających wykształcenia zasadnicze zawodowe / 1618/ oraz podstawowe / 1757/. Grupa ta stanowi 68,9 % wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych – 53,7% stanowią bezrobotni w wieku od 18 do 34 lat.
Większość bezrobotnych – 61% stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy.
Na koniec maja 2004r. zarejestrowane były 202 osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego oraz 222 osoby do świadczenia przedemerytalnego.
W okresie od 01.01. do 31.05.2004r. do PUP zgłoszono ogółem 831 ofert pracy, w tym 404 oferty pracy subsydiowanej (427 ofert pracy niesubsydiowanej). Z liczby 831 ofert na sektor publiczny przypadają 282 oferty. Dla absolwentów pozyskano 88 ofert pracy oraz 5 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.
W analogicznym okresie 2003r. zgłoszono 638 ofert, w tym 301 – pracy subsydiowanej i 337 – pracy niesubsydiowanej.
Wymienione oferty pracy dotyczyły w szczególności następujących zawodów:
księgowy, sprzedawca,nauczyciel języka angielskiego, kierowca, pracownicy w zawodach budowlanych.

Opracowała:
Maria Wieczorek

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (1)

W Grajewie jest tylko jeden skuteczny sposób na zwalczanie bezrobacia, a jest nim skreślanie bezrobotnych z listy, ponieważ nie spełnili jakiegoś śmiesznego wymagania, bądź nie złożyli podpisu. Fakt faktem powinni to zrobić, jednak mimo bliżej nie znanych przyczyn tego nie wykonali, stracili status bezrobotnego, a więc zmniejszyli liczbę bezrobotnych, co jest na prawdę "dobrą" wiadomością. A ukryte bezrobocie .., jaki jest jego stan w Grajewie?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.