Wiadomości

Rozwój przez innowacje

11 czerwca br. w sali konferencyjnej UM w Grajewie odbyło się seminarium dotyczące finansowania inicjatyw klastrowych w powiecie grajewskim w świetle wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji na lata 2014 –2020.

Po trzech spotkaniach subregionów kolejne zorganizowano na szczeblu powiatowym w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grajewie. Seminaria obywają się w ramach projektu "Podlaska Strategia Innowacji” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku. Grajewski. Prowadzący – Sebastian Rynkiewicz, Karolina Jaworska.

Docelowo opracowana zostanie strategia rozwoju województwa w perspektywie 2020 roku.Projekt "Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” jest kontynuacją i rozwinięciem prac nad RSIWP - Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podlaskiego, gwarantując jej aktualizacje oraz stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym regionalnym dokumentem polityki rozwoju -Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego. Projekt wypełnia postulat dokumentu ‘Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013’ (MG, 2007), wskazujący na konieczność budowania gospodarki opartej na wiedzy, oraz wpisuje się w zasadniczy cel NSRO (Narodowej Strategii Spójności), tj. tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W szczególności sprzyjać on będzie poprawie jakości KL w regionie, podniesieniu innowacyjności przedsiębiorstw, poprawie funkcjonowania instytucji publicznych i wyrównywaniu szans rozwojowych. Projekt odpowiada wyzwaniom odnowionej Strategii Lizbońskiej UE, która uznaje ze wzrostu produktywności dają innowacje oparte na trzech filarach: badaniach i rozwoju, wiedzy oraz edukacji.

Celem ogólnym projektu jest wypracowanie i uruchomienie systemu wdrażania Podlaskiej Strategii Innowacji, obejmującego aktualizacje, monitorowanie, benchmarking, foresight regionalny, rozwój sieci współpracy innowacyjnej, promocje transferu technologii i innowacji, oraz upowszechnianie innowacyjności (psi.uwb.edu.pl)
piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.