poniedziałek, 4 grudnia 2023

Programy unijne

Równać szanse

- Regionalny Konkurs Grantowy
Program wspiera inicjatywy społeczne służących wyrównywaniu szans edukacyjnych i startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Cele:

Celem programu jest wspieranie projektów adresowanych do młodzieży w wieku 13 - 19 lat na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, m.in. poprzez:

pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości;

tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną;

poprawę jakości nauczania;

wykorzystanie możliwości jakie stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży.

Preferowane będą projekty które m.in. włączają do działań samą młodzież oraz te, które mają dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu - z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego.
Jedna organizacja może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje mogą ubiegać się lokalne organizacje pozarządowe, a także placówki oświatowe i pozaszkolne grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież).
O dotację w ramach konkursu "Równać Szanse 2006 Regionalny Konkurs Grantowy" nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu "Równać Szanse" kończące się po 1 października 2006.

Wysokość dofinansownia:
Maksymalna dofinansowywania 7 000 zł.

Termin składania wniosków:
Do 10 października 2006 na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.
Wnioski należy przesyłać na adres:
wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego: Stowarzyszenie Tratwa, 10 - 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1, inf. tel. 0 89 5269670, 5269594 w.46
wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Słupsk, 76 - 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 p.23, inf. tel. 0 59 8401370
wnioski z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 - 013 Lublin, ul. Jezuicka 4/5, inf. tel. 0 81 5342652
wnioski z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego:
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57 - 300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12, inf. tel. 0 74 8670499.
wnioski z województw: łódzkiego, mazowieckiego, świetokrzyskiego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałów "Bałt", 27-423 Bałtów 55, inf. tel. 0 41 264 10 22
Ponadto informacji udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży: tel. 0 22 826 10 16, lub pocztą elektroniczną: a.lega@pcyf.org.pl.
Więcej informacji oraz formularz wniosku na stronie:
http://www.rownacszanse.pl/
Informacji udziela równiez Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży:
 tel. (022) 8261016 lub
E-mail: a.lega@pcyf.org.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 WarszawaPL
Tel.: (22) 826 10 16
Email: pcyf@pcyf.org.pl
http://www.pcyf.org.pl
Maria Zaguła-Holzer

 

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.