piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

Środki PFRON za 2006 r.

Rodzaje zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2006 roku.


1. Zadania z zakresu zatrudniania  i rehabilitacji zawodowej - 15 894 zł   

w tym na:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 12 769 zł,
 
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 - 3 125 zł,                              
 
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 811 258 zł

w tym na: 

- zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35 ust. 1 pkt 8 - 402 420 zł,

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 66 493 zł,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 121 000 zł,

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 11 675 zł,
                    
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 209 670 zł,
   
                                
3. Środki finansowe dla powiatu ogółem - 827 152 zł


e-Grajewo.pl

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.