środa, 22 września 2021

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 6135 wyświetleń

Rewitalizacja centrum Rajgrodu

Rewitalizacja centrum Rajgrodu
"Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród
poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”.

 
 
    Powiat Grajewski w 2014 r. zrealizował  inwestycję pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa”. Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”. Zadanie to było możliwe do realizacji, ponieważ Gmina Rajgród, jako jedyna z powiatu grajewskiego jest członkiem Lokalnej Grupy Rybackiej,"Pojezierze Suwalsko – Augustowskie".

    Całkowita wartość projektu, tj. robót budowlanych i przewidzianych działań promocyjnych t.j. zakup 3 szt. tablic informacyjnych, wykonanie wirtualnego spaceru, obrazującego zrealizowaną inwestycję, wykonanie ulotek (folderu informacyjnego) w ilości 3 000 szt. oraz zakup koszulek
 z nadrukiem o współfinansowaniu projektu z EFR, wyniosła 690 253,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego 453 359,79 zł i pomoc finansowa z Gminy Rajgród w kwocie 118 446,00zł.
  
   Dokumentacja techniczna została opracowana w Zarządzie Dróg Powiatowych w Grajewie.
   Funkcję inspektora nadzoru pełnił  Pan Jarosław Olszewski.

    Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących zadania p.n.:  „Rewitalizacja zabytkowego centrum miejscowości Rajgród poprzez remont chodników i parkingów, jako obszaru zależnego od rybactwa” było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,UNIROL” Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo, z którym Zarząd Powiatu Grajewskiego  podpisał umowę  na kwotę brutto 684 229,81 zł.

   Przedmiotem zrealizowanego przez Powiat Grajewski projektu była rewitalizacja zabytkowego centrum Rajgrodu poprzez remont chodników i parkingów. Zakres operacji obejmował wykonanie remontu nawierzchni istniejących chodników i parkingów, znajdujących się w ciągach ulic w Rajgrodzie, będących drogami powiatowymi:
1. Nr 2661 B - Plac Tysiąclecia – na długości 156 m;
2. Nr 2660 B – ul. Szkolna- na długości 371 m;
3. Nr 2659 B – ul. Rajgrodzik na długości 352 m;
4. Nr 2657 B – ul. Piaski na długości – 283 m;
5. Nr 2655 B – ul. 1-go Maja  na długości 238 m.
  
    Łączna długość odcinków ulic, wzdłuż których remontowane były chodniki i parkingi wyniosła 1400 m.
Zadanie obejmowało:
a) w zakresie remontu chodników: wykonanie robót rozbiórkowych, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie podsypki piaskowej na chodnikach, ustawienie obrzeży betonowych na chodnikach, wykonanie podsypki cementowo- piaskowej na chodnikach i wjazdach, ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej, wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa łamanego na wjazdach;

b) w zakresie parkingów, obejmujących remont dwóch zatok parkingowych, o liczbie miejsc postojowych 21 szt, w tym dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych: wykonanie robót rozbiórkowych, koryta, podbudowy z kruszywa łamanego, podsypki cementowo – piaskowej, nawierzchni parkingów z betonowej kostki brukowej kolorowej;

c) wykonanie trawników w istniejącym zakresie, w celu odtworzenia istniejących elementów zieleni oraz obrukowanie skarp brukowcem.

    Celem zrealizowanego projektu było wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności turystycznej Gminy Rajgród oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
Operacja realizowana była w zabytkowym centrum miejscowości Rajgród, w perełce turystycznej Powiatu Grajewskiego. Remont chodników ulicy Piaski zakończył się przy rzece Jegrzni, ulicy 1-go Maja przy promenadzie, ulicy Szkolnej przy plaży miejskiej i Górze Zamkowej. Są to miejsca chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Rajgrodu, Gminy Rajgród, Powiatu Grajewskiego, ale także przez turystów z kraju i zagranicy.

    Realizacja inwestycji poprawiła wizerunek centrum Rajgrodu, ułatwiła dojścia do miejsc związanych z rybołówstwem, wędkarstwem i turystyką oraz przyczyniła się do ogólnego rozwoju miasta, Gminy Rajgród i Powiatu Grajewskiego. Przy ul. Szkolnej w Rajgrodzie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji projektu i Jeziora Rajgrodzkiego zlokalizowany jest YC ,,ARCUS”, Integracyjny Ośrodek Żeglarski wraz z mariną – w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.  Poprzez remont chodników i parkingów ułatwiony został dostęp do infrastruktury turystycznej i rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu wpłynęła też w znacznym stopniu na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

 

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (2)

Fundusz zdobyli, ale nie potrafili zlikfidować zalegalizowanego kłósownika, jakim jest dzierżawca.Pytam więc gdzie jest w Rajgrodzie gospodarstwo rybackie? UNIA DAŁA UNIA WEZMIE. Ryby w rajgrodzkich sklepach nie są z rajgrodu ponieważ z jeziora zniknęły gatunki ryb wartościowych nie tylko gospodarczo , ale waznych dla flory i fauny. Widać już to dzisiaj w wodach naszych wszystkich jezior. Zadać trzeba pytanie dla sprzedawców w Rajgrodzie ,gdzie je kupują. Niech nie mówią że ryby są z jeziora rajgrodzkiego ,bo w większości ni są. Sama rewitalizacja nie zmieni warunków życia mieszkańców, trzeba czegoś więcej. RAJGRÓD żył z jeziora i niech tak zostanie, ale trzeba zmian w myśleniu włodarzy tego miasta. Pozdrawiam wszystich i trzymajmy kciuki za przyszłość RAJGRODU.

Zapytajcie byłego Burmistrza czy umażał podatki dzierżawcom za jezioro. Fajna Gmina. He

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.