Kultura i rozrywka

"Region grajewski w XIX wieku"

         Pragniemy poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja dotycząca historii naszego regionu. Jest to zbiór referatów, będących pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w Grajewie w dniu 6 czerwca 2008 r. Konferencja odbyła się dzięki współpracy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie i Urzędu Miasta Grajewo.

         Publikacja zawiera czternaście referatów, wygłoszonych zarówno przez zawodowych historyków, jak i lokalnych pasjonatów, stąd ich różnorodność poziomu merytorycznego jak i szczegółowości. Referaty te poruszają szeroki wachlarz problemów, dotyczących szeroko rozumianego regionu grajewskiego w okresie XIX wieku. Wśród poruszanych tematów znajdują się zagadnienia poruszane już wcześniej w innych publikacjach, jak i całkiem nowe głównie o charakterze przyczynkarskim. Wszystkie prezentowane referaty wnoszą jednak sporo wiedzy spoza głównego nurtu badań historycznych okresu XIX w., głównie w tak ważnym obecnie kontekście zagadnień regionalnych.

         Sama konferencja o tak znacznym zakresie poruszanych tematów była już znaczącym wydarzeniem naukowym, a referaty zaprezentowane w jej trakcie stanowiły impuls do podjęcia dyskusji. Liczymy jednak na to, że dzięki niniejszej publikacji XIX-wieczna historia tych terenów dotrze i zainteresuje szersze grono odbiorców, a być może zachęci do prowadzenia własnych badań w zakresie historii regionalnej.

         Publikacja w cenie 30 zł jest do nabycia m.in. w siedzibie Grajewskiej Izby Historycznej (ul. Ełcka 30), Sklepie „Galeria” (Pl. Niepodległości 17) lub siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego (Łomża, ul. Długa). Osoby spoza Grajewa zainteresowane jej pozyskaniem prosimy o kontakt e-mail: 9psk@interia.pl

 

Spis treści:

 

·      Region grajewski w XIX wieku. Refleksje wstępne. (prof. Adam Dobroński – Białystok)

·      Archiwalia XIX-wieczne dotyczące regionu grajewskiego. (mgr Tadeusz Mańczuk – Ełk)

·      Przedstawiciele większej własności ziemskiej w powiecie szczuczyńskim na przełomie XIX i XX wieku (dr Bogusława Szczerbińska – Sokółka)

·      Własność drobnoszlachecka rejonu grajewskiego na przełomie XIX i XX w. (dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Białystok)

·      Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie grajewskim. (prof. Henryka Sędziak – Białystok)

·      Struktura organizacyjna, rozmieszczenie i funkcjonowanie aresztów w powiecie szczuczyńskim w okresie gubernialnym. (mgr Janusz Gwardiak – Łomża)

·      Przekraczanie granicy Królestwa Polskiego i Prus Wschodnich. (Ks. prof. Witold Jemielity – Łomża)
·      Wilczewscy – właściciele Grajewa. (Juliusz Wilczewski – Warszawa)

·      Grajewo na kartach pocztowych przełomu XIX/XX wieku. (Stanisław Niedziółko – Grajewo)

·      XIX-wieczni burmistrzowie Grajewa. (mgr Tomasz Dudziński – Grajewo)

·      Parafia Grajewo w XIX wieku. (ks. prof. Witold Jemielity – Łomża)

·      Działalność patriotyczno - niepodległościowa pastora Kacpra Mikulskiego i księgarza Józefa Hajkowicza w regionie grajewskim. (mgr Janusz Gwardiak – Łomża)

·      Powstania narodowe na terenie powiatu szczuczyńskiego w świetle akt parafialnych. (Janusz Sobolewski – Rajgród)

·      Życie codzienne w XIX wieku na przykładzie Goniądza i okolic. (mgr Arkadiusz Studniarek – Mońki)

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.