Kultura i rozrywka

 • 6 komentarzy
 • 7345 wyświetleń

"Razem chronimy przyrodę"

Podsumowanie zadania "Razem chronimy przyrodę"

 

6 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wierzbowie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy podsumowująca zadanie „Razem chronimy przyrodę”, które współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji byli: członkowie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy, dyrektorzy szkół/zespołów szkół uczestniczących w zadaniu oraz uczniowie szkół.

Podczas uroczystości zaprezentowano działania zrealizowane w ramach zadania, wręczono nagrody oraz dyplomy uczniom najbardziej zaangażowanym w zorganizowane konkursy, przekazano zwycięskiej szkole nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej, wręczono podziękowania dyrektorom szkół/zespołów szkół za udział i zaangażowanie w realizację zadania.

W ramach w/w zadania Stowarzyszenie zrealizowało następujące działania:

 • przeprowadzono 180 warsztatów ekologicznych,  
 • zorganizowano cztery konkursy: „Zbiórka makulatury – wstąp do ekologicznej kultury”, „Wkręć się w nakrętkową segregację”, „Bateria w segregacji – mniej ekologicznych komplikacji”, Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
 •  
 • zorganizowano 10 wycieczek do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce.
 • Poniżej przedstawiamy szkoły/zespoły szkół, które przystąpiły do projektu:

 • Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie,
 • Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Grajewie,
 • Gimnazjum im. ks. Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie,
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie,
 • Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach,
 • Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie,
 • Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie,
 • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej,
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie,
 • Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku,
 • Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie,
 • Szkoła Podstawowa w Rudzie,
 • Szkoła Podstawowa w Wierzbowie,
 • Gimnazjum w Radziłowie,
 • Szkoła Podstawowa w Słuczu,
 • Szkoła Podstawowa w Kramarzewie,
 • Szkoła Podstawowa w Mścichach,
 • Szkoła Podstawowa w Radziłowie,
 • Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy.
 • Warsztaty ekologiczne przeprowadzono dla 180 grup, w których łącznie udział wzięło 3.840 uczniów. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych edukatorów w zakresie edukacji ekologicznej: Panią Barbarę Kuprel-Poźniak, Pana Piotra Jacka Znanieckiego i Panią Katarzynę Szymczuk, którzy na co dzień pracują na rzecz Stowarzyszenia Agro – Group w Białymstoku. Celem warsztatów była edukacja ekologiczna uczestników w zakresie zasad gospodarki odpadami. Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom m.in.: wiedzą skąd biorą się odpady, potrafią posegregować odpady na cztery podstawowe frakcje (papier, szkło, plastik, metal), znają sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi, rozumieją odpowiedzialność za powstające odpady, potrafią wskazać sposoby zmniejszenia ilości odpadów, potrafią zastosować w praktyce metodę recyklingu, na przykładzie papieru czerpanego z makulatury. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, tj.: eksperymentów, doświadczeń, ćwiczeń warsztatowych, zabaw edukacyjnych oraz zajęć w terenie. Uczniowie prezentują postawę prośrodowiskową oraz deklarują podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od właściwej segregacji odpadów.

  Miło nam jest poinformować, że zaangażowanie uczniów w zbiórce makulatury, nakrętek oraz baterii przyniosło niespodziewanie wysokie efekty. W konkursie „Zbiórka makulatury – wstąp do ekologicznej kultury” udział wzięło 1.355 uczniów, łącznie zebrano 66.759 kg makulatury, w konkursie „Wkręć się w nakrętkową segregację” udział wzięło 1.305 uczniów, łącznie zebrano 4.979 kg plastikowych nakrętek, natomiast w konkursie „Bateria w segregacji – mniej ekologicznych komplikacji” udział wzięło 669 uczniów, łącznie zebrano 1.503 kg zużytych baterii. Wszystkie zebrane odpady przekazano do dalszego przetworzenia. Przeprowadzone konkursy m.in. uchronią przed wycinką aż 1.134 drzewa (1 tona makulatury = 17 drzew), przyczynią się do zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych, czy też zmniejszenia zużycia energii.

  Nagrodę główną w postaci tablicy interaktywnej otrzymała Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, która osiągnęła najwyższy wynik pod względem łącznej ilości zebranych odpadów (makulatury, nakrętek i baterii) w trakcie trwania w/w konkursów w przeliczeniu na 1 ucznia.

  W załączeniu publikujemy listę uczniów, którzy zrobili coś dla przyrody i otrzymali atrakcyjne nagrody. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Dziękujemy dyrektorom szkół/zespołów szkół za udział i zaangażowanie w realizację naszego zadania oraz opiekunom szkolnym za sprawne koordynowanie naszych działań.

  Zachęcamy do promowania zachowań na rzecz ochrony środowiska!

  Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy


  Komentarze (6)

  A gdzie jest lista uczniów, którzy zrobili coś dla przyrody i otrzymali atrakcyjne nagrody?

  Uważam, że ten cały konkurs to jedna wielka ściema i wprowadzenie dzieciaków w błąd. Nagrody 500 zł za I miejsce 400 za II i 300 za trzecie miała dostać kazda szkoła z podziałem na grupy wiekowe, takie informacje dzieci uzyskały w swoich szkołach. A teraz gdy już konkurs zakończono okazało sie, że nagroda jest tylko jedna na cały powiat. Dlatego tak chętnie zbierały. Teraz pozostał płacz, żal i poczucie niesprawiedliwości. Szkoda!!!!

  dajcie więcej zdjęć

  Jakie oszustwo nagrody były sprawiedliwe za I miejsce była nagroda w wysokości 600zł II 500zł a III 400zł co wam nie pasuje nagrody były bardzo fajne, dzieci mogły zabawić się w chronienie przyrody a wy od razu że nie fer

  Do xyz. Nie wiem skąd masz te informacje. W naszej szkole było wiadomo, że nagród nie dostanie każda szkoła, tylko najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół.

  Więcej informacji nt. zadania "Razem chronimy przyrodę" na stronie http://www.stowarzyszeniebiebrza.pl/aktualnosci.php

  Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
  Informacja dla komentujących
  Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.