Kultura i rozrywka

Rajgród "Rozwiń skrzydła"

W dniu 25 października 2010 r. Gmina Rajgród podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę na realizację projektu „Rozwiń skrzydła”.

Projekt skierowany jest do 32 dzieci w wieku 3-5 lat (16 w wieku 3-4 lata i 16 w wieku 5 lat) uczęszczających do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie oraz 32 rodziców tych dzieci.

Projekt zakłada:
1) organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego,
2) organizację zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami wymowy,
3) organizację zajęć z psychologiem dla dzieci potrzebujących wsparcia,
4) organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
5) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (m.in. tablicy interaktywnej, kserokopiarki, serwera, leżaków, książek, itp.).

W ramach projektu zorganizowane zostaną ponadto:
1) 3 spotkania informacyjno-integracyjne z dziećmi i rodzicami,
2) Dzień Przedszkolaka – jako tzw. Dni Otwarte Przedszkola,
3) 3 wycieczki szkolne.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.
Cele szczegółowe projektu to:
1) zapewnienie dzieciom dobrego startu w edukację szkolną,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
3) rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola o zajęcia dodatkowe i wycieczki,
4) promocja edukacji przedszkolnej oraz podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców na terenie Gminy Rajgród.

Całkowita wartość projektu – 270.431,64 zł z czego wartość uzyskanego dofinansowania to 238.875,00 zł.

Projekt „Rozwiń skrzydła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków budżetu państwa.


poniedziałek, 23 maja 2022

8 Piknik z Folklorem (18.06)

poniedziałek, 23 maja 2022

Erasmus+. SP nr 1 w Turcji

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.