niedziela, 17 października 2021

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 11801 wyświetleń

Rajd Partyzancki Grzędy 2010

Rajd Partyzancki Grzędy 2010

Regulamin
RAJDU PARTYZANCKIEGO „GRZĘDY 2010”
Grzędy-Grajewo 7.09.2010 r.


1. Cel Rajdu:
- rozwijanie postaw patriotycznych wśród młodzieży
- upamiętnienie oraz udział w obchodach 66 rocznicy bitwy 9 PSK AK z Niemcami na Czerwo-nym Bagnie, stoczonej w ramach Akcji „Burza”,
- rozwijanie zainteresowań historycznych młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem działal-ności konspiracyjnej w okresie II wojny światowej, poprzez udział w tzw. żywej lekcji histo-rii,
- stworzenie warunków rywalizacji młodzieży, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz uczenie zdyscyplinowanego współdziałania w grupie wraz z promocją aktywnych form wy-poczynku,
- możliwość poznania walorów przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego;

2. Organizatorzy:
- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie,
- Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo,
- ZHP, Hufiec Biebrzański im. 9PSK w Grajewie.
przy wsparciu Starosty Powiatu Grajewskiego i Burmistrza Miasta Grajewo,

3. Termin i miejsce Rajdu:
- Rajd rozpocznie się w dniu 7 września 2010 r. o godz. 7.30 odprawą opiekunów grup w ZS nr 2 w Grajewie
- Odjazd grup w ustalonej kolejności do leśniczówki Grzędy od godz. 8.00 co godzina w za-leżności od ilości zgłoszonych grup.
- Przemarsz z leśniczówki Grzędy do Grajewa trasą: Leśniczówka Grzędy – Kuligi – Cisze-wo  – Sołki – Budki (Dębowo) – Wykowo – Szymany – Grajewo. Łączna długość trasy: ok. 30 km.
- Po dotarciu na ostatni punkt kontrolny w m. Szymany ognisko z kiełbaskami, herbata itp.

4. Zakres tematyczny obowiązujący na Manewrach:
- zasady udzielania pomocy przedmedycznej,
- terenoznawstwo,
- strzelectwo,
- zadania sprawnościowe,
- podstawowe wiadomości o 9 psk AK,

5. Uczestnicy:
Udział w Rajdzie biorą patrole reprezentujące środowiska harcerskie lub szkoły gimnazjalne i po-nadgimnazjalne. Każda grupa musi posiadać co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna.

6. Termin zgłoszenia.
Zgłoszenia imienne drużyn prosimy przesłać wg załączonego wzoru w terminie
do dnia 5 września 2010 r.

Grajewska Izba Historyczna, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
fax. 086 272 36 63 lub pocztą elektroniczną: [email protected]
tel. 608 056 808 (Tomasz Dudziński)

 

7. Koszt uczestnictwa.
 Koszt uczestnictwa w Rajdzie 7 zł od osoby (opiekunowie są zwolnieni z opłaty) płatny w mo-mencie rejestracji patrolu.
 Koszt uczestnictwa obejmuje: ubezpieczenie NW, ciepłą herbatę, słodkie bułeczki i kiełbaskę na ognisko, transport z Grajewa do Leśniczówki Grzędy, pamiątkowy znaczek button.

8. Wyposażenie.
Każdy z uczestników powinien posiadać:
- wodę na 1 dzień, suchy prowiant wg uznania,
- kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową,
- odpowiednie obuwie do wędrówek terenowych.
Każdy patrol dodatkowo musi posiadać:
- apteczkę,
- wskazany min. 1 telefon komórkowy,
- przybory do pisania,

9. Klasyfikacja.
Klasyfikacja prowadzone jest na karcie kontrolnej patrolu. W konkurencjach jakie zostaną rozegra-ne obowiązuje klasyfikacja drużynowa. O zajęciu poszczególnych miejsc decyduje zaliczenie po-szczególnych konkurencji i wykonanie zadań na poszczególnych punktach kontrolnych oraz zdanie wypełnionej karty kontrolnej po zakończeniu rajdu.

10. Nagrody.
Trzy pierwsze patrole otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie patrole otrzymają pamiątkowe dy-plomy, a ich członkowie pamiątkowe znaczki buton.

11. Przebieg Rajdu w dniu 7 września:
7.30 – odprawa kierowników patroli, zapoznanie z trasą Rajdu,
8.00 – zbiórka pierwszej grupy patroli przy ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie i jej odjazd do leśni-czówki Grzędy. Kolejny grupy odjeżdżają co godzinę.
9.00 -  wymarsz pierwszych patroli spod leśniczówki Grzędy na trasę rajdu. (drużyny wyruszają w odstępach ok. 10-15 minutowych)
15.00 - 18.00 – patrole meldują się na ostatnim punkcie kontrolnym w m.Szymany, ciepła herbata, słodkie bułeczki i kiełbaska na ognisku,

11. Uwagi końcowe:
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
- Rajd odbywa się w drużynach max. 30 osobowych, które wyposażone w mapy przydzielone przez organizatorów pokonują wyznaczona trasę;
- Organizatorzy gwarantują ubezpieczenie NW uczestników;


                                                                                                                 ORGANIZATORZY

niedziela, 17 października 2021

Erasmus Days SP 1

Komentarze (1)

po raz kolejny w dzień .. :/
większą frajdą jest iść nocą ! ;D

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.