czwartek, 28 października 2021

Sport

Rajd "Wędrówki Północy"

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach zaprasza na 42. Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy".

 Rajd odbędzie się w dn. 29.01 - 05.02. 2011 roku.


WARUNKI UCZESTNICTWA

- Rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego sprzętu i wyposażenia oraz sprawności fizycznej.
- W rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane oraz turyści indywidualni.
- Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
- Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA

Warunkiem przyjęcia na rajd jest nadesłanie do 20 stycznia 2011 r. włącznie (liczy się data wpływu do organizatora) następujących dokumentów:

1. Karty zgłoszenia
2. Kserokopii legitymacji PTTK (z obu stron) z aktualnie opłaconymi składkami,
3. Kserokopii Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
4. Kserokopii wpłaty całości wpisowego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: [email protected] lub faksem pod nr: 087 566 79 47 albo na adres:
Oddział PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki.

czwartek, 28 października 2021

WARMIA - ORZEŁ (sobota 11:00)

wtorek, 26 października 2021

HATTRICK Białystok - WARMIA MOSIR Grajewo 0:2

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.