czwartek, 30 maja 2024

Wiadomości

PUK zadba o miejską zieleń

Rozstrzygnięto przetarg na pielęgancję zieleni miejskiej w mieście Grajewo w okresie 01.03.2014 - 30.11.2014 r.

Ofertę złożyło tylko Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Grajewie ( kwota 320 380,00 zł )

W ramach pielęgnacji i bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej zostaną objęte wszystkie urządzone tereny i obiekty, w tym również stawy i rowy w parku Central.


Szczegółowy zakres utrzymania zieleni miejskiej w 2014 roku obejmuje:
1) konserwację i bieżące utrzymanie niżej wymienionych obiektów:
a) parki położone na terenie miasta, w tym:
- park przy ul. Strażackiej - 18.525 m
- park przy ul. Nowickiego - 4.900 m 2
- park przy Urzędzie Miasta - 5.340 m 2
- park i plac zabaw oraz teren wokół budynku nr 61B przy ul. Wojska Polskiego -11.800m 2
b) park CENTRAL, w tym:
- pielęgnację i konserwację łąk i trawników - ok. 40.000 m2 ,
- odchwaszczanie i oczyszczanie alejek żwirowych - ok. 6.400 m2 ,
- pielęgnację drzew - utrzymanie tzw. czarnego ugoru w obrębie drzew,
- wywożenie śmieci z koszy oraz remont ławek na terenie miasteczka ruchu drogowego
- letnie utrzymanie we właściwym stanie alejek parkowych
(z wyłączeniem zimowego utrzymania alejki głównej w parku Central - w okresie od 1 marca do 30 kwietnia),
- konserwację stawów i rowów położonych na terenie parku, w tym :
* koszenie skarp rowów oraz dna rowów - na bieżąco,
* koszenie skarp stawów - na bieżąco,
* usuwanie namułów z dna rowów - w miarę potrzeby,
* oczyszczanie stawów i rowów z nieczystości stałych - na bieżąco,
* usuwanie awarii drenarskich - w miarę potrzeby,
* odmulanie studzienek drenarskich - w miarę potrzeby,
* usuwanie rzęsy z lustra wody w stawach - na bieżąco,
* utrzymanie w należytym stanie zasuwy spustowej - na bieżąco,
* zbieranie i wywożenie na bieżąco nieczystości stałych z terenu parku.
c) trawniki, skwery i zieleńce, w tym:
- skwer na Pl. Niepodległości - 2.000 m2
- trawniki przy ul. Grunwaldzkiej - 669 m2
- trawniki przy klubie Hades i parking trawiasty - 1.920 m2
- trawniki przy scenie estradowej przy klubie Hades - 6.000 m2
- zieleniec przy ul. Dwornej i Wilczewo - 836 m2
- trawniki na os. Południe przy bloku Nr 3 - 1.500 m2
- zieleniec przy ul. Dwornej i Wesołej - 630 m2
- trawniki przy ul. Mickiewicza - 1.400 m2
- trawniki przy ul. Konstytucji 3-go Maja i Nowo Osiedle - 400 m2
- trawniki przy ul. Targowej - 500 m2
- trawniki przy ul. 9 PSK - 4.200 m2
- trawniki przy ul. Wojska Polskiego w rejonie MDK oraz na skarpach przy schodach MDK
wraz z krzewami i kwiatami - 1.800 m2
- trawnik przy szalecie miejskim ul. Piłsudskiego - 100 m2
- trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja pomiędzy ulicą a parkingiem TBS - 2.200 m2
- zieleniec i trawniki przy ul. Pułaskiego - 3.600 m2
- skwer przy ul. Nowo Osiedle - 50 m2
- skwer przy ul. Popiełuszki - 50 m2
- skwer i trawniki przy przedszkolu Nr 6 na os. Południe - 850 m2
- trawniki przy ul. Ekologicznej - 2.500 m2
- trawniki przy ul. Ks Pęzy - 1.200 m2
- trawniki przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Słonecznej, Kolejowej - 1.800 m2
- trawniki przy ul. Dwornej - 2.000 m2
- trawniki przy ul. Nowickiego i skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego i Traugutta - 450 m2
trawniki przy ul. Kolejowej - 200 m2
trawniki przy ul. Proletariackiej o pow. ok. 800m2 - wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości, koszenie w 2 okresach - do końca maja i do końca sierpnia
trawniki przy ul. Krasickiego (Przedszkole Nr 2) - 200 m2
pozostałe miejskie tereny zieleni urządzonej, w tym m.in.:
- tereny rekreacyjne położone pomiędzy ul. Legionistów a torami PKP, na działce Nr 4603/1 - 20.000 m2
- boisko przy ul. Ks. Pęzy - 1.550 m2
- boisko za parkingiem na Oś. Centrum - 3.000 m2

Zakres robót przy obiektach, wymienionych w punkcie 1, polega na:
a) utrzymaniu należytego stanu darni poprzez systematyczne koszenie, podlewanie i nawożenie,
b) utrzymaniu czystości i porządku poprzez wygrabianie trawników, zbieranie i wywóz nieczystości,
c) odsiewaniu trawy w miejscach wydeptanych - ok. 200 m2
d) obsadzaniu i pielęgnacji rabat kwiatowych na skwerkach i w gazonach ok. 800 m2, prace polegają na wykonywaniu nasadzeń kwiatowych w ilości 9000 szt. w miesiącach: kwiecień - maj - pierwsze nasadzenie, czerwiec - lipiec - drugie nasadzenie oraz ich pielęgnacji w okresie wegetacji. Miasto Grajewo zabezpieczy sadzonki kwiatów. Schemat nasadzeń należy uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego.

Miejsca nasadzeń :
- parki miejskie, skwer i trawniki na skrzyżowaniu dróg krajowych i przy Placu Niepodległości,
- teren przed Urzędem Miasta, przy ul. Mickiewicza, Nowickiego,
- herb Grajewa przy ul. Ełckiej,
- zieleniec przed MDK (ul. Wojska Polskiego).
2) utrzymanie właściwej estetyki terenów nieurządzonych stanowiących mienie miejskie:
a) położonych pomiędzy Osiedlem Młodych, a ul. Kopernika na działkach nr 3963, 3964/9, 1611/6, 1607/3, 3962, 3961) - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy, chwastów i zbieraniu śmieci,
b) położonych na os. Centrum w sąsiedztwie parkingu za kościołem i bloków mieszkalnych na działce nr 1061/11 - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów oraz zbieraniu śmieci,
c) zieleni przydrożnej nieurządzonej i rowów w pasach wszystkich dróg miejskich, w szczególności - przy ul. Konopnickiej, Łąkowej, Działkowej, Kolejowej, Wiktorowo, Ekologicznej (od ul. Kopernika do ul. Wiktorowo i od ul. Elektrycznej do ul. Topolowej), Elektrycznej, ul. 9-ego PSK, Robotniczej, Grunwaldzkiej, Dwornej, Wyzwolenia, Lipowej, Rzemieślniczej, Wiejskiej, Ks. Pęzy (do ogródków działkowych i przepompowni ścieków), 23 - Stycznia, Wilczewo, Sienkiewicza, Wierzbowej, 11-go Listopada, Sadowej, Rolnej, Bocznej, Partyzantów, Wąskiej, Braci Świackich, Legionistów - utrzymanie polega na wykaszaniu trawy i chwastów i zbieraniu śmieci, z tym że pasy drogowe dróg gruntowych należy wykosić 2 razy - do końca maja i do końca sierpnia
d) skarpa na os. Broniewskiego i os. 1000 - lecia przy zjeździe do parku Central

środa, 29 maja 2024

Latarnik wyborczy 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.