niedziela, 26 września 2021

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 2767 wyświetleń

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej (16-20.08.21 r.)

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej (16-20.08.21 r.)

PLANOWANA PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W DNIACH 16-20 SIERPNIA 2021 R. 

Przerwa remontowa, czyli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym w rozumieniu § 25 ust 1 pkt 4
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Umową sprzedaży ciepła i standardami jakościowymi obsługi Odbiorców obowiązującymi w naszej Spółce została zaplanowana na 16-20 sierpnia 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070160092/O/D20070092.pdf

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem i Umową sprzedaży ciepła podpisaną z Odbiorcą planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim, przewidziane na wykonanie prac w źródle ciepła, sieci ciepłowniczej, węzłach cieplnych oraz urządzeniach i instalacjach doprowadzających ciepło na potrzeby Odbiorcy, nie mogą łącznie przekroczyć 14 dni. O terminach planowanych przerw Dostawca poinformuje Odbiorcę nie później niż 14 dni przed przerwą. Szczegółowe informacje dotyczące terminów planowanych przerw Dostawca zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej lub na tablicy informacyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa.


Wspomniana przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń oraz infrastruktury technicznej służącej
do wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.


W bieżącym roku przerwa remontowa została zaplanowana na okres 5 dni głównie z uwagi na realizację skomplikowanej inwestycji (konieczność włączenia nowej instalacji
w istniejący system) - „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności - budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”. Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a w konsekwencji redukcja emisji CO2.


Wykonane zostaną również niezbędne prace spawalnicze umożliwiające podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zdając sobie sprawę z uciążliwości skutków przerwy remontowej dla mieszkańców Grajewa, dołożymy wszelkich starań, aby wspomniane prace przyłączeniowe oraz konserwacyjne zostały przeprowadzone z maksymalną sprawnością, a czas trwania przerwy w dostarczaniu ciepła (ciepłej wody użytkowej) uległ skróceniu.

Obecnie trwają intensywne przygotowania, by sprawnie i szybko przeprowadzić niezbędne prace remontowo - konserwacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące przerwy remontowej można uzyskać pod nr telefonu Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993 lub 86 272 23 88 wew. 114 oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Targowej 22 w Grajewie.


Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

PEC Grajewo

 

Komentarze (2)

Czekamy! Powodzenia!

Długo jeszcze? Ludzie zaczynają śmierdzieć.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.