Kultura i rozrywka

Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

IV Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych 

,, Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej
powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,
wzmacniać jego charakter i wolę,
czynić je bardziej dalekowzroczne i bardziej wnikającym w złożone
zjawiska życia”
          M. SIGNORELLI


W dniu 23 lutego 2011r. w Szkole Podstawowej w Szczuczynie odbył się  IV Gminny Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pod hasłem ,,Zabawa w teatr”. Miał on na celu: prezentację artystyczną dzieci, pobudzanie fascynacji teatrem, rozbudzanie twórczej wyobraźni, przedstawienie pracy zespołów szkolnych i kół teatralnych na terenie gminy, aktywizację kulturalną środowisk dziecięcych oraz integrację lokalnego środowiska. 
Gospodarzami przeglądu byli: p. dyrektor Małgorzata Karwowska, p. wicedyrektor Jolanta Markowska  oraz nauczyciele: p.Darosława Wojciechowska, p.Jolanta Szurna, p.Elżbieta Bogdan p.Maryla Jaworowska, p.Beata Nagel. Przegląd zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście: p. Ewa Grunwald - dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej, p.Alicja Bieńkowska ze szkoły Podstawowej w Bzurach, p.Witold Grunwald przewodniczący Rady Miasta Szczuczyna.                                                                           
Przegląd uświetniły występy grupy pokazowej Studia Tańca  Justyna & Gracjan z Białegostoku oraz  zespół  taneczny  z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie.
W tym roku do przeglądu zgłosiło się 5 zespołów teatralnych:
 zespół dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej ze spektaklem pt.,,Nie ma tego złego” pod kierunkiem  p.Elżbiety Truszkowskiej  
 zespół teatralny ,,Niedźwiadki” ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej  ze spektaklem pt.,,Czarownice z Łysej Góry” pod kierunkiem p.Brygidy Kurzątkowskiej, p. Haliny Dzięgielewskiej i p.Jolanty Nerkowskiej
 zespół teatralny ,,Bzurki” ze Szkoły Podstawowej w Bzurach  ze spektaklem pt.,,Lampa Alladyna” pod kierunkiem p.Jolanty Szulkowskiej? i p.Ewy Wiśniewskiej
 zespół uczniów kl. Ic ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie  ze spektaklem pt. Bal w pokoiku lal” po kierunkiem p.Teresy Laskowskiej i p.Cecylii Poreda
 zespół uczniów klasy integracyjnej IIIa ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie  ze spektaklem pt. ,,Bajka o dwóch królestwach” pod kierunkiem p.Beaty Nagel i p.Małgorzaty Makuszewskiej                                                                                                               
W IV Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych  ze względu na wysoki poziom zaprezentowanych zespołów  przyznano pięć równorzędnych  nagród. Wyróżniono również nagrodami specjalnymi:
⁃ najmłodszego aktora przeglądu -  uczennicę oddziału przedszkolnego ze SP w NiedźwiadnejJulięWróblewską,
⁃ najlepszego aktora - uczennicę kl.Ic ze SP w Szczuczynie Emilię Nagel,
⁃ najlepszego narratora - ucznia kl.IIIa ze SP w Szczuczynie Piotra Dembińskiego. 
 Przewodniczący Rady Miasta ufundował również dla każdej szkoły biorącej udział w przeglądzie  nagrody książkowe.

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest twórcza postawa. Dzieci są kreatywne z natury, należy tylko obudzić drzemiących w nich artystów. Niewątpliwie zorganizowany przegląd teatralny był źródłem radości i dobrej zabawy, który rozbudził zainteresowanie sztuką, pozwolił dzieciom  odkryć w sobie  wiele uzdolnień oraz skłonił do działania.

 

fot. arturdo

niedziela, 29 maja 2022

Wieści z Wojewodzina

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.