Wiadomości

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje o rozpoczęciu II edycji naboru na wsparcie spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński”

Od dnia 05.09.2013r. do 25.09.2013r. rusza II edycja naboru na wsparcie spółdzielni socjalnych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Łomżyński” realizowanego w partnerstwie z: Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Starostwem Powiatowym w Łomży w ramach w ramach Działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach II edycji planowane jest:

-realizacja usług szkoleniowo-doradczych (indywidualnych i grupowych) przed założeniem spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do istniejącej spółdzielni dla 20 uczestników projektu.

-udzielenie wsparcia finansowego na sfinansowanie niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności dla 10 osób, które rozpoczną działalność w formie spółdzielni socjalnej i/lub przystąpią do istniejącej spółdzielni w kwocie nie większej niż 20.000,00 PLN na osobę, tj. nie więcej niż 200.000,00 PLN na jedna spółdzielnię,

-udzielenie wsparcia pomostowego, jako pomocy kapitałowej przyznawanej w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 1.000,00 zł miesięcznie na osobę przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o wsparcie pomostowe i kolejnych 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o wsparcie pomostowe przedłużone.

REGULAMIN WRAZ Z DOKUMENTAMI REKRUTACYJNYMI SĄ DOSTEPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU

www.owes.lomza.pl

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża, III. Piętro, pok. 308, czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, Tel: 603 458 099 lub drogą mailowa spoldzielnie@owes.lomza.pl

 

piątek, 24 marca 2023

25 marca 2023 r. - Godzina dla Ziemi

piątek, 24 marca 2023

Wykazy nieruchomości do zbycia

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.