UWAGA

poniedziałek, 23 maja 2022

Wiadomości

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo", realizowanym przez Urząd Miasta, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Jeżeli: posiadasz stały lub czasowy meldunek na terenie Grajewa, nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu; spełniasz jeden z poniższych czterech warunków:

1) gospodarstwo domowe, w którym mieszkasz spełnia kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
2) gospodarstwo domowe, w którym mieszkasz spełnia kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
3) gospodarstwo domowe, w którym mieszkasz spełnia kryterium upoważniające do otrzymania stypendium socjalnego
4) w gospodarstwie domowym, w którym mieszkasz jest osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i chcesz otrzymać bezpłatnie komputer z dostępem do Internetu - złóż Formularz Zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A) w okresie od 28 marca do 29 kwietnia 2011 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Grajewa z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Celami szczegółowymi zaś: 1. Wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 30 gospodarstwom domowym z terenu miasta Grajewo. 2. Zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera i Internetu (Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, podstaw korzystania z Internetu) 3. Ułatwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz komputera w instytucji powszechnego dostępu (Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie) osobom nie objętym bezpośrednim wsparciem, a zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Przed wypełnieniem Formularza Zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestnictwa w projekcie, dostępnym w sekretariacie Urzędu Miasta. Rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. "Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"


www.grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.