piątek, 22 października 2021

Wiadomości

  • 12 komentarzy
  • 3587 wyświetleń

Prośba o JAWNE KONSULTACJE (sprawa wiaduktu w Grajewie)

Prośba o JAWNE KONSULTACJE (sprawa wiaduktu w Grajewie)

Dziękując za zamieszczenie krótkiej informacji o uzgodnieniu 23.09.2021r. - w czasie obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo wspólnego stanowiska władz miasta oraz przedstawicieli osób wnoszących Petycję, pragniemy poinformować, że Wspólne Ustalenia oznaczają:

 

  1. Wspólne stanowcze NIE dla koncepcji budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Piłsudskiego w Grajewie.
  2. Uznanie za najbardziej optymalny, wariantu budowy linii kolejowej wielkich prędkości poza granicami miasta Grajewo ( kierunek między pobliskimi miejscowościami Ruda, Wojewodzin, Popowo - w kierunku Prostek, gdzie można z powodzeniem budować wiadukt nad torami  w miejscu niezamieszkałym przez ludzi).
  3. Jeśli byłoby to niemożliwe ewentualne zbudowanie TUNELU dla pociągów wielkich prędkości w miejscu istniejącej linii kolejowej.
  4. Gdyby powyższe rozwiązania były niemożliwe, wybudowanie przez inwestora co najmniej trzech przejść i przejazdów bezkolizyjnych łączących obie rozdzielone torami części miasta z wykluczeniem budowy wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Piłsudskiego jako zaburzającego wygląd i koncepcję architektoniczną całego miasta.
  5. Wezwanie PKP PLK S.A. inwestora budowy linii kolejowej Rail Balica do przedstawienia mieszkańcom Grajewa i tutejszym przedsiębiorcom różnych wariantów, możliwych do zastosowania rozwiązań przebiegu linii kolejowej wielkich prędkości z Białegostoku do  Ełku, z ich wizualizacją ( symulacją komputerową) i uzasadnieniem przez inwestora zalet i wad każdego z proponowanych rozwiązań wraz z jednoczesnym umożliwieniem poddania tych rozwiązań pod ogólnospołeczną dyskusję, która będzie podstawą dla Rady Miasta do wyrażenia stanowiska w imieniu samorządu  - JAWNE KONSULTACJE.
  6. Jesteśmy immanentną częścią całej Polski, jej mieszkańcami i obywatelami, żyjącymi tu i płacącymi podatki, rozumiemy potrzebę i wymogi nowoczesności, i dlatego oczekujemy  równego i poważnego traktowania, naszych praw do bezpiecznego i godnego życia w naszym mieście, przez pozostałych mieszkańców naszej Ojczyzny.
  7. Byłoby wskazane podjęcie na najbliższej Sesji przez Radę Miasta uchwały wyraźnie żądającej od PKP PLK S.A. jako inwestora przedstawienia planowanych wariantów przebiegu linii wielkich prędkości z ich wizualizacją w formie symulacji komputerowej i poddaniem planowanych rozwiązań pod publiczną dyskusję.


POWYŻSZE WSPÓLNE USTALENIA Z WŁADZAMI MIASTA 
MY, WNOSZĄCY PETYCJĘ
UZASADNIAMY NASTĘPUJĄCO:

 

Rozumiemy konieczność unowocześnienia kolei i zbudowania szybkiej magistrali kolejowej łączącej newralgiczne punkty na mapie Polski i Europy. Nie zgadzamy się jedynie na to, aby ta nowoczesność nas "rozjechała" - w przenośni i dosłownie.


W trzeciej dekadzie XXI wieku nie można pozwolić, aby budowa linii kolejowych wielkich szybkości, rzędu 220 km/h - odbywała się  przez środek zamieszkałego, ponad dwudziestotysięcznego miasta, rozdzielając je na pół. Jak usłyszeliśmy podczas Komisji od Pana Burmistrza - w razie odmowy zgody na kolej wielkich prędkości przez miasto, PKP PLK zagroziła, że zbuduje ją i tak przez miasto, ale wtedy nie zrobi żadnego albo tylko jedno przejście (przejazd) ponad torami na zasadzie - o resztę martwcie się sami. 


Przeglądając internet wyraźnie widać, że PKP PLK wszędzie dotychczas w większych miastach przedstawiała ich mieszkańcom i samorządom różne warianty przebiegu projektowanej linii wielkich prędkości i to często w postaci wizualizacji. Dlaczego w Grajewie jest inaczej ? Dlaczego o wszystkim dowiadujemy się pokątnie i przypadkiem? Dlaczego nikt nie informuje nas na bieżąco i nie pyta o zdanie, a wszystkiego musimy dowiadywać się sami?


Wiadomo, że po wybudowaniu  kolei  wielkich prędkości, znacznie przybędzie składów osobowych i towarowych na trasie  Białystok- Ełk, czyli znacznie zwiększy się częstotliwość przejazdów pociągów. Będą to pędzące z szybkością 220-260 km/h składy każdy o długości około 1 km, a nawet dłuższe. Jak usłyszeliśmy żaden z nich nie będzie  zatrzymywał się w Grajewie. Nikt rozsądny nie powie, że w takiej sytuacji mogą pozostać szlabany. Oczywiście tory z obu stron muszą być zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem ludzi, zwierząt czy pojazdów. Każdy z poruszających się z prędkością ponad 200 km/h długich na kilometr składów  będzie jak wystrzelony pocisk armatni, stanowiąc  oczywiste niebezpieczeństwo w razie jakiejkolwiek awarii (zarówno elektroniki, systemów sterujących, przeszkód mechanicznych, kataklizmów pogodowych, zawodności ludzi itp.). Nie ma takich urządzeń, które byłyby całkowicie bezawaryjne. Ponadto nie wiemy jakie rodzaje ładunków będą transportowane koleją. Czy nie będą wśród nich materiały niebezpieczne? Katastrofa kolejowa w takiej sytuacji, niejako przy okazji,  obraca miasto w perzynę. Czy nie można tego uniknąć?


Podczas dyskusji nie usłyszeliśmy jakie realne korzyści z planowanej linii kolejowej odniesiemy my mieszkańcy Grajewa poza: podzieleniem miasta na pół, brakiem właściwego skomunikowania tych części miasta,  ciągłym niebezpieczeństwem  awarii pociągów, hałasem, wibracjami terenów przyległych do planowanej linii?


Na całym świecie buduje się nowoczesne autostrady dla samochodów, ale nikt rozsądny nie planuje ich świadomie przez tereny zamieszkałe – do nich są tylko zjazdy, możliwie najlepsze drogi lokalne dostosowane do wielkości i perspektyw rozwoju danego miasta. Wiadomo, że chodzi o uniknięcie ruchu pieszych i innych pojazdów - w interesie obu stron. Dlatego pozostawia się, buduje i utrzymuje sieć dróg lokalnych. Ewentualna awaria / kolizja itp. na autostradzie, siłą rzeczy ma ograniczone skutki ludzkie i materialne (kilka, kilkanaście samochodów). W przypadku zaś budowy wspomnianej linii kolejowej wielkich prędkości przez miasto – skutki są zupełnie nieporównywalne, ogrom możliwych strat praktycznie nieprzewidywalny. Czy przyszłym budowniczym brakuje wyobraźni?


Pobudowanie linii wielkich prędkości poza Grajewem, najlepiej przez tereny od strony Wojewodzina, Popowa w kierunku planowanego przejazdu za Prostami pozwala uniknąć wszystkich wspomnianych wyżej niebezpieczeństw, pozostawiając istniejącą linię kolejową jako lokalną, na dotychczasowych zasadach, a jednocześnie  można będzie budować tę projektowaną linię według wszystkich wymagań nowoczesnych rozwiązań w tzw. szczerym polu, nie licząc się ciągle z wymaganiami istniejącego ruchu i przeszkód (budowa na torowisku w środku ponad dwudziestotysięcznego miasta, która je przepoławia, przy konieczności zapewnienia wahadłowego ruchu pojazdów przejezdnych i miejscowych, ciągłym ruchu pieszych – po jednej stronie cmentarz, kościół, szkoła, miejscowe duże zakłady pracy, stadion itp. a po drugiej mieszkańcy, osiedla, sklepy, urzędy, cała infrastruktura, w tym zaopatrzenie w media kanał ciepłowniczy, wodociągi, kanalizacja, gazociąg itp.).


Oczywista jest konieczność maksymalnej ochrony środowiska, w tym ludzi tu mieszkających obecnie i w przyszłości.


Wydaje się, że bardzo poważne, długofalowe skutki budowy linii kolejowej wielkich prędkości niejako wymuszają myślenie perspektywiczne, nie tylko na dziś, ale - co będzie i jak będzie, za kilka dziesiątków lat.


W tej sytuacji funkcjonalność, użyteczność, bezpieczeństwo, możliwość późniejszej modernizacji linii itp.,  zarówno w fazie projektowania, budowania, jaki jej późniejszej eksploatacji powinny stanowić priorytet dla wszystkich - projektantów, kolejarzy, budowniczych, mieszkańców przyległych terenów oraz pasażerów i przedsiębiorców korzystających z przewozów. W żadnym więc przypadku nie może to być wynikiem widzi mi się jednego człowieka, czy grupy ludzi, żeby szybko, prosto, byle jak, bez zbytniego wysiłku umysłowego wydać pieniądze na kolei - bo akurat są i można je rozchodować.


Mieszkańcy Grajewa czekają na rozwiązania umożliwiające im bezpieczne życie, pracę, wypoczynek oraz wpływające na rozwój miasta!


Dlatego konieczne są JAWNE KONSULTACJE SPOŁECZNE -  przed, a nie po - na zasadzie - nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. 


Arasimowicz Alicja
Sulewska Barbara 

 

* Dnia 29 września 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Grajewo. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. (Podjęcie uchwał w sprawach:  w sprawie sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta)

 

Petycja do władz Miasta Grajewo 

czwartek, 21 października 2021

Nowe aktywne przejścia coraz bliżej

czwartek, 21 października 2021

Prostki: zbiórka krwi (28.10)

Komentarze (12)

Czy my mamy radnych? władze lokalne? posłów? to przez waszą bierność powstanie w środku miasta betonowy kolos nad dachami domów! Chcecie po sobie takie "monstrum" zostawić mieszkańcom Grajewa? PKP chce przejeżdżać z dużą prędkości przez Grajewo - to jej problem ! Niech buduje tunel kolejowy lub puści trasę poza miastem! Jeśli nie wiadomo o co chodzi pewnie chodzi o ... Tylko kto na tym zyska a kto starci ? czas pokaże - oby nie było za późno !

Tylko tunel, nie musi być w ciągu ul.Piłsudzkiego, można zrobić w okolicy dworca tam jest dużo miejsca a i dostępność do dworca sie polepszy

Kto buduje koleje duzej predkosci przez centrum miasta, takie koleje powstaja pond 220 lub 250 km na godzine na terenach niezabudowanych, terenach pustynnych do przewozu towarow zeby TIRY nie niszczyly miast takich jak Grajewo. A tu jakis idiota wymyslil jakies Wiadukty na terenie miasta. Zrobic Obwodnice dla TIROW i Pociagow duzej szybkosci, a pociagi osobowe puscic TUNELEM, na dworcu zrobic schody na zejscie na perony i po problemie tak jak jest w normalnych panstwach. Czy ten ktos co wymyslil te wiadukty pomyslal jak dojechac do domow, sklepow przy tym wiadukcie, jak z wiaduktu zjechac w kierunku Elku czy Bialegostoku i do domow co mieszkaja mieszkancy tych ulic, co z zabytkami w Grajewie. Gdzie sa nasi grajewscy konserwatorzy zabytkow i Architekci na czele z Radnymi i Burmistrzem, ?

A co z entuzjazmem i wizjonerstwem , jak w przypadku drogi s16.... ( Budujmy , ale nie przez moje ..? ) ?...

Wychodzi na to ,że tylko opinia publiczna może zatrzymac PKP . Potrzebna jest petycja pod ,która podpiszą się mieszkańcy a nie tylko dwie panie. Potrzebny jest jakiś protest z transparentami ,o którym będzie głośno na tyle ,że napisza gazety ,zainteresuje się telewizja . Tylko wywołanie takiego "hałasu " jest w stanie wymusic na PKP zainteresowanie się Grajewem. Tylko czy mieszkańców stać na taką akcję? /

Dziękuję bardzo p. Arasimowicz i p. Sulewskiej za zajęcie się tym ważnym dla nas problemem i za dogłębne przeanalizowanie sprawy przejazdu kolejowego .Wielu Grajewianom uświadomiło to pismo o co chodzi i co nas czeka po wybudowaniu tzw. wiaduktu przez środek miasta. My mieszkańcy musimy zmobilizować się i nie dopuścić do budowy wiaduktu lecz znależć inne korzystne dla nas rozwiązania/np. takie jak wyprowadzenie kolei poza miasto lub budowa tunelu/.Zapraszamy wszystkich na najbliższą sesję Rady Miasta gdzie będą poruszane w/w problemy.

Do mieszkanki - petycję podpisało prawie 400 osób , kopie list są dołączone do petycji wysłanych do UM, Rady, PKP PKL, GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury i Posła Kazimierza Gwiazdowskiego

Szkoda, ze tak późno zainteresowaliście się ulicą Piłsudskiego! Kogo obchodziło to, że przy naszych domach jeżdżą tiry i ogólnie ok. 10.000 samochodów na dobę?
I proponuje żeby było jak do tej pory niech każdy pilnuje swojego! Co za różnica beton czy smród i stal? Dla Nas żadna.

Był, jest i bedzie Grajdolek

Dobrze niech walczą o rozwiązanie które nie będzie szpeciło miasta tylko niech nie zapominają o tym, że wielu mieszkańców nadal korzysta z kolei i czeka na uruchomienie dworca - przystanek autobusowy już nam zabrano...

Zainteresowany z Pilsudskiego.... A czy ty pomyslales jak postawia tobie slupy i porecze, to jak dojedziesz do swojego domu, a smrodzic dalej beda, chyba zrobisz do domu sobie winde samochodowa i ruchome schody, a plakac dalej bedziesz ze jakis samochod spadnie z wiaduktu.

Można wybudować tunel podziemny na istniejącej linii poczynając od granic administrayjnych miasta z wyjazdem na dworcu PKP

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.