poniedziałek, 4 grudnia 2023

Warto przeczytać

Prezes PUK Mirosław Mielczarek o sobie i firmie ...

Wystartowanie w konkursie na Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, było podjęciem nowego wyzwania, chociaż doświadczenie zarówno w pracy biurowej jak i działalności gospodarczej posiadałem. Jak dotąd zgłębiam tajniki działalności firmy, mam bardzo dużo obowiązków, problemy są ale mobilizują do działania.

Zasadnicza działalność firmy:
Wywóz nieczystości płynnych i stałych. Do tego celu PUK posiada trzy pojazdy do wywozu nieczystości stałych (w tym jeden do selektywnej zbiórki odpadów i dwa pojazdy do wywozu nieczystości płynnych. Nieczystości płynne wywożone są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Grajewie, natomiast stałe na wysypisko w Koszarówce. Wysypisko dotychczas szacowało wwożone śmieci w m3, od 1 lutego posiadamy nową, obsługiwaną przez system komputerowy wagę i od tego czasu są ważone. Ceny za przyjęcie 1 megatony kształtują się m.in. a/ żużle, popioły - 48,39 + VAT, b/ opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, oraz zmieszane odpady opakowań - 58,43 + VAT, c/ opakowania ze szkła - 53,41 + VAT, d/ odpady gruzu i betonu z rozbiórek i remontów - 42,93 + VAT. Nie mamy natomiast możliwości utylizacji odebranych śmieci. Jak długo wysypisko w Koszarówce będzie mogło przyjmować odpady? Rozbudowa czy modernizacja wysypiska - nad tym pracują władze samorządowe.

Selektywna zbiórka odpadów, to zwożenie, składowanie i wtórna segregacja - jeden pojazd zakupiony w 2005r. Segregacja śmieci i ich składowanie to bolączka i problem wszystkich miast na świecie. Ja będę starał się ten problem próbować rozwiązywać w naszym mieście. Podkreślam, że odbiór segregowanych odpadów jest również segregowany, a przechowywane są w specjalnych workach w Miejskim Centrum Odzysku Surowców Odpadowych przy ul. Ekologicznej w Grajewie. Zamierzam w najbliższym czasie zająć się akcją edukacyjną w tym zakresie, szczególnie w szkołach. Posegregowane odpady przygotowujemy do recyklingu tj. skupujemy metale kolorowe, mamy zakupione dodatkowe belownice do prasowania i rozdrabniania (uzyskuje się mniejszą objętość), a chcielibyśmy kupić maszynę czy urządzenie do tłuczenia szkła.

Utrzymanie w czystości i oczyszczanie, zarówno zimowe jak i letnie, ulic i chodników w mieście. Tego rodzaju prace wspomaga sprzęt: dwa Multicar-y, dwie mechaniczne zamiatarki uliczne, trzy ciągniki, a w okresie zimowym trzy rozsypywacze i osiem pługów śniegowych. Właściwe oczyszczanie i odśnieżanie utrudniają nam bardzo często samochody zaparkowane byle jak i byle gdzie. Konieczna będzie w tym względzie akcja edukacyjna. Utrzymanie czystości w mieście to jedno z ważniejszych naszych zadań.
Administrowanie wysypiska i cmentarza komunalnego. Poza właściwym prowadzeniem dokumentacji obiektów, chcielibyśmy usługi dotyczące cmentarza prowadzić starannie i profesjonalnie. Mamy zakupiony sprzęt do zabezpieczania, podczas kopania grobów, sąsiednich pomników i grobów, wózek do transportu trumny (na teren cmentarza nie wjeżdżają samochody, poza tymi, które transportują ciężki sprzęt) i windę do spuszczania zwłok do grobu (jeżeli da się ją wykorzystać). Nie zasypujemy również grobu podczas ceremonii pochówku tylko przykrywamy odpowiednią kratownicą do ułożenia wieńców i kwiatów, a robimy to w spokoju później Utrzymanie czystości to także ważne zadanie, mamy zakupiony sprzęt do usprawnienia tego rodzaju prac, dbanie o groby poległych podczas wojny to także nasze zadanie. Od wiosny, za symboliczną opłatę, chcielibyśmy wprowadzić usługę pielęgnacji grobu (oczyszczenie, umycie, zasadzenie kwiatków, zapalenie lampek) dla osób, które mieszkają daleko lub same nie są w stanie zadbać o grób kogoś bliskiego.

Dodatkowe prace remontowo-budowlane. Ponieważ mamy Dział Inwestycji i odpowiednich rzemieślników, chcielibyśmy rozszerzyć ofertę swoich usług, jako że spółka musi zarabiać, o prace remontowo-budowlane dla wszystkich klientów. Myślę, że powinno się nam to udać, rzemieślnicy teraz zatrudniani są podczas akcji "zima" ale od wiosny prace te będą już mogli wykonywać i myślę, że zaoferujemy naszym przyszłym klientom właściwą jakość tych usług.
Dowóz dzieci do szkół. Oferowane przez nas usługi transportowe (sprzedaż paliwa również), zabezpiecza sprzęt: dwie wywrotki, koparka na podwoziu samochodu ciężarowego, koparko-spycharka, dwie spycharki, sprzęt pomocniczy (przyczepy itp..) 5 autobusów miejskich (1 turystyczny). Autobusy miejskie dowożą dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy (umowa z Wójtem Gminy) oraz do szkoły w Wojewodzinie.
Istnieje możliwość uruchomienia w firmie produkcji betonu, ponieważ węzeł betoniarski posiadamy i jest sprawny, pozostaje tylko zakupienie "gruszki" i właśnie czynimy starania aby to zrobić.

Mam plany i pomysły na przyszłość ale jeszcze za wcześnie o tym mówić (aby nie zapeszyć), a obrany kierunek uważam, że jest słuszny. Współpraca z załogą układa mi się dobrze, a firma posiada płynność finansową.

Dziękuję za spotkanie

e-Grajewo.pl
2006

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.