sobota, 2 lipca 2022

Wiadomości

"Prewencja na start"

„Prewencja na start” - zrób pierwszy krok do kariery!

Zrób pierwszy krok do kariery i weź udział w rekrutacji do programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów na rzecz działalności prewencyjnej - „Prewencja na start”.
„Prewencja na start” to program mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie woj. podlaskiego poprzez zwiększenie zakresu oraz jakości policyjnych działań prewencyjnych, aktywizację zawodową i wzrost zdolności zatrudnieniowych bezrobotnej młodzieży.

Zadaniem osób biorących udział w programie jest realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Polega to
w głównej mierze na prowadzeniu zajęć edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowaniu konkursów, redagowani ulotek i materiałów o treściach prewencyjnych.
Do udziału w stażu/ przygotowaniu zawodowym zapraszamy przede wszystkim absolwentów wyższych uczelni o kierunkach:
- pedagogicznym
- psychologicznym
- socjologicznym

W związku z tym, iż w działalności prewencyjnej przydatne są również inne umiejętności i wiedza, założyliśmy możliwość przyjęcia na staż/przygotowanie zawodowe osób, które nie spełniają powyżej określonych kryteriów związanych z kierunkiem i poziomem wykształcenia. Jesteśmy, zatem otwarci również na osoby z wykształceniem średnim, czy też innym wykształceniem wyższym. Warunkiem jest jednak, aby osoby te posiadały motywację do wykonywania zadań prewencyjnych w Policji, pomysł na wykorzystanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz przede wszystkim predyspozycje interpersonalne niezbędne w tego rodzaju pracy.

Program stwarza doskonałą okazję przygotowania się do wejścia na rynek pracy. Daje możliwość nabycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego udokumentowaną praktyką.
    Informujemy, iż stażyści w programie „Prewencja na start” objęci są dodatkowymi szkoleniami oraz mają możliwość uzyskania dodatkowych korzyści w wyniku uczestnictwa
w konkursie organizowanym w ramach programu. Stażystki – pani Anna Jaźwińska i pani Monika Zalewska, które uczestniczyły w programie w 2008 r. zajęły III miejsce
w województwie w konkursie na najlepszych stażystów. Za ich ogromny wkład w pracę profilaktyczną, jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Wszystkich zainteresowanych stażem w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu. Informację na temat charakteru stażu można także uzyskać w Zespole Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Grajewie – nr tel.  086-273-0237.
   


mł. asp. Joanna Kiluk

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.