czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12086 wyświetleń

Praca chyba użyteczna

Od 1 listopada 2005r. osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie mają możliwość dodatkowych prac na terenie gminy Grajewo. Są to tzw. prace społecznie użyteczne - instrument aktywizacji społeczno- zawodowej.

Prace te organizowane są  na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. Osoby skierowane do prac społecznie – użytecznych wykonują pracę w wymiarze 10 godzin tygodniowo i otrzymują świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,30 zł. za godzinę.  Na wniosek gminy Powiatowy Urząd Pracy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych osobom bezrobotnym.

Współpraca między Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, a gminami i jednostkami organizacyjnymi jest ożywiona. W powiecie grajewskim gminy i jednostki organizacyjne przejawiają duże zaangażowanie w realizację prac społecznie użytecznych oraz kierują do pracy znaczną liczbę osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Prace społecznie użyteczne w powiecie grajewskim wzmacniają aktywność osób bezrobotnych, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Rodzaje prac wykonywanych w ramach prac społecznie użytecznych były różnorodne. Były to przede wszystkim: prace porządkowe na obszarach gmin (utrzymanie czystości ulic, obiektów wewnątrz i na zewnątrz), prace remontowe (remont obiektów użyteczności publicznej, remont dróg), prace ogrodniczo-konserwatorskie na terenach zielonych (utrzymanie zieleni ulic i placów), usługi opiekuńcze starszym osobom i niepełnosprawnym.

W 2007 roku  do programu przystąpiło 5 gmin z terenu powiatu grajewskiego, tj.: Gmina Rajgród, Gmina Szczuczyn, Miasto Grajewo, Gmina Grajewo i Gmina Radziłów oraz 2 jednostki organizacyjne podległe pod Urząd Miasta w Grajewie - Zakład Administracji Domów Mieszkalnych oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

W ramach tej formy aktywnej, która jest pomocą dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w 2007 r  PUP w Grajewie skierował do poszczególnych gmin i jednostek organizacyjnych  ogółem 144 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w tym 82 kobiety. Łączna liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych wyniosła ogółem 15 549. Kwota świadczeń pieniężnych wypłacona osobom wykonującym zadania w ramach tych prac  wyniosła  60,8 tys. zł

(na podst. oprac. Insp. Pow. D. Borawskiej)
e-Grajewo.pl 

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (2)

Skąd taki tytuł artykułu? bez sensu? Wg. mnie taka praca na pewno nie spowoduje, iż dany/dana bezrobotna po takich pracach społecznych znajdzie sobie sam pracę ale na pewno dla większej części tych osób jest jedynym źródłem dochodów. Logicznie myśląc lepiej dać komuś pracę i płacić za nią (na pewno nie są to "kokosy" ale podreperowywują domowy budżet) niż płacić Jej za siedzenie w domu - poprzez zapomogi z ośrodka pomocy społecznej. Tu nie chodzi o wymiar materialny tylko, często takie osoby pracując czują się po prostu potrzebni... ot, tyle moich wywodów na ten temat:) pozdrawiam!

Krzysiu, masz rację! Taki tytuł hańbi pracę w każdej jej postaci i jest rażąco antyhumanitarny. Nie zachęca do jej podejmowania.
Szkoda, że ten, co wykombinował na deskach państwowego biurka taką nazwę SWOJEGO DZIEŁA nie wykonuje tej pracy, jaką tu obrazuje. Może wówczas poszanowałby każdą pracę, bo właśnie każda praca jest dla środowiska ludzkiego i nie tylko- potrzebna.
Kłaniam się nisko.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.