czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 13537 wyświetleń

Pożegnanie z Grajewem

Przez ubiegły tydzień trwały w Grajewie warsztaty dialektologiczne, organizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, które skupiły badaczy gwary i kultury ludowej z 9 wyższych uczelni, z Polskiej Akademii Nauk, z Towarzystwa Kultury Języka, ze Związku Kurpiów, z kilkunastu szkół na Mazowszu i Podlasiu oraz gości z Chorwacji, zainteresowanych metodologią badań tradycyjnej kultury regionalnej w Polsce. Badania gwary grajewskiej mają już wieloletnią historię. Prowadzono je pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego, wybitnego językoznawcy, bezpośrednio przez pracowników Zakładu Językoznawstwa PAN, korespondencyjnie przez miłośników regionu, a także na szkolnych, dwutygodniowych obozach gwaroznawczych w Niećkowie i Wojewodzinie. Mamy nadzieję, że zachowali je w pamięci liczni uczestnicy z powiatu grajewskiego. Niektórzy z nich nawiązali już z nami kontakt dzięki informacjom uzyskanym w kościele. W pięknych słowach przekazali je księża: Proboszcz Prałat Czesław Oleksy, Proboszcz Tomasz Wilga, Proboszcz Prałat Stanisław Łatwajtys, którym tą drogą składamy wyrazy wdzięczności.

Mieszkaliśmy i pracowaliśmy w internacie Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie. Na miejscu mogliśmy korzystać nie tylko ze szkolnego sprzętu, ale i ze znakomitej, obfitej, regionalnej kuchni. Długo zachowamy smak kartaczy, babki kartoflanej, placków…, przygotowywanych przez Miłe Panie.

Czas przeznaczony na wymianę informacji o metodach i wynikach pracy badawczej, a także na spotkaniach z informatorami w terenie, minął nam bardzo szybko. Przyszła pora rozstać się z Grajewem, w którym wiele osób spośród nas było po raz pierwszy. Wyjeżdżamy z tego spokojnego, kulturalnego i gościnnego miasta z wdzięcznością za życzliwe przyjęcie, zapewnienie bardzo dobrych warunków pracy i stworzenie miłej atmosfery. Pragniemy za to serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się osobiście w organizację naszego pobytu na ziemi grajewskiej.

Nasze podziękowania kierujemy przede wszystkim do Gospodarzy powiatu grajewskiego, Pana Starosty – mgra Jarosława Augustowskiego, Pani Wicestarosty – mgr Alicji Rutkowskiej, Pana Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Grajewie – mgra Andrzeja Jasińskiego, Kierownika Internatu – mgra Ireneusza Chojnowskiego, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Specjalnych Grajewie – mgra Jarosława Konopki. Pragniemy również gorąco podziękować organizatorom i przewodnikom wycieczek: do muzeum, żaglówką po jeziorze rajgrodzkim i po Biebrzańskim Parku Narodowym.

                                                              W imieniu organizatorów i uczestników 
                                                               prof. dr hab. Barbara Falińska
Grajewo, 21. 07.2008

środa, 26 stycznia 2022

Młodzi kadeci na szkoleniu w górach

Komentarze (1)

Stanisław Łatwajtys, lecz nie Antoni...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.