sobota, 2 lipca 2022

Warto przeczytać

Pożary sadzy w przewodach kominowych

Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy odnotowują zwiększoną liczbę pożarów sadzy w przewodach kominowych. W wielu przypadkach przez niesprawne przewody kominowe dochodzi do pożarów całych budynków i zatruć tlenkiem węgla. Pomimo ciągłego apelu pożary sadzy są zjawiskiem bardzo powszechnym. Od początku sezonu grzewczego 2016 r. na terenie powiatu grajewskiego odnotowaliśmy 9 pożarów sadzy w przewodach kominowych.

Jedną z głównych przyczyn powstania pożarów sadzy w przewodach kominowych jest zwykłe zaniedbanie właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych. W dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą o tym, że sadza powstaje w wyniku niepełnego procesu spalania materiałów palnych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że paląca się w wysokich temperaturach sadza powoduje niejednokrotnie pęknięcia i nieszczelności przewodu kominowego. Wydobywające się z komina iskry są bezpośrednią przyczyną pożarów budynków mieszkalnych, a przez nieszczelny i popękany przewód kominowy do pomieszczeń mieszkalnych może przedostać się dym i tlenek węgla zwany potocznie czadem.

 

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności powinniśmy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną dzwoniąc pod numery alarmowe 998 lub 112 oraz wygasić palenisko i odciąć dopływ powietrza do pieca. Pamiętajmy o tym, że nie wolno gasić komina wodą, gdyż powstająca para może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania.
Po ugaszeniu sadzy w kominie należy wezwać kominiarza w celu dokładnego wyczyszczenia przewodu i dokonania oceny stanu technicznego.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, w którym odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego ma obowiązek usuwania zanieczyszczeń
z przewodów kominowych co najmniej:

  • 4 razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym;

  • 2 razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym;

  • 1 raz w miesiącu od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

 

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Przeglądu stanu technicznego oraz usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych powinny dokonywać osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

 

Włączając się w kampanią społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do zakupu automatycznych czujek tlenku węgla, które wykrywają nawet minimalne stężenie czadu w powietrzu. Działanie takich czujek polega na włączeniu się głośnego alarmu i miganiu czerwonej diody, które sygnalizują obecność niewidocznej i bezwonnej trującej substancji. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.