czwartek, 23 września 2021

Wiadomości

  • 14 komentarzy
  • 8591 wyświetleń

Powołano miejską komisję

Powołano miejską komisję

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo z lutego br. została powołana Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(Zarządzenia nr 17/11 7/13, 35/13 utraciły ważność) 


 W skład Komisji wchodzą:
1. Maciej Paweł Bednarko - przewodniczący
2. Barbara Kochanowska - zastępca przewodniczącego, sekretarz
3. Anna Kulecka - Jamrozy - członek
4. Dominika Grzybek - członek
5. Wioletta Grabowska - członek
6. Wojciech Formejster - członek
7. Kazimierz Podlaski - członek
8. Edward Boć - członek
9. Andrzej Mścichowski - członek
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.
 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest w każdej gminie przez wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta (odpowiednio do zasięgu działania jako komisja gminna – GKRPA, miejska – MKRPA lub gminno-miejska – M-GKRPA).
 
Merytoryczny nadzór nad pracami wszystkich GKRPA i MKRPA sprawuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Zadania MKRPA w Grajewie
Na mocy art. 43 ust 3 oraz art. 25 i art. 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy:
1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec  osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta Grajewo.
3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Opiniowanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
W ramach działań Komisji wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:
1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy.
Wzór wniosku - w załączonych plikach
2.Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o występowaniu przesłanek z art. 24 ustawy i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy o poddaniu się leczeniu odwykowemu.
3.Skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).
4.Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych (art. 26 ustawy).
5.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust 3 ustawy).
 
 Do dokumentacji należą:
- opinie biegłych;
- protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą (ewentualnych świadków występowanie przesłanek z art. 24 ustawy);
- protokół z rozmowy z osobą nadużywającą o ile do takiej rozmowy doszło;
- inne dokumenty w sprawie, takie jak: informacje z policji, z wywiadu środowiskowego, od pedagoga szkolnego i inne.

 
Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością.

 

W celu dokonywania przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grajewie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono wzór legitymacji członka. (fot. 1)
Legitymacja członka jest ważna na okres pełnienia funkcji członka Komisji i podlega zwrotowi z dniem w którym osoba przestaje pełnić ww funkcję.WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie objęcia leczeniem odwykowym
(źródło: BIP UM Grajewo)

 

Komentarze (14)

życzę szerokości oraz przyczepności w działaniach.Jak do tej pory nigdy nie widziałem,żeby działania Komisji o której mowa wyżej przyczyniły się do wyleczenia któregoś ze znanych mi osób uzależnionych od alkoholu.Wiem o czym mówię ponieważ sam do tych osób się zaliczam i swego czasu miałem niestety wątpliwą przyjemność uczestniczenia w egzorcyzmach odprawianych przez członków Komisji nad moją osobą.Niestety nie zadziałały

Problem alkoholowy i tak nie zniknie

głupotami się zajmują

Moze zaczac walke z otyloscia?

zamiast tracić kasę na komisję i jej nic nowego nie wnoszące posiedzenia lepiej obstalować w Grajewie wytrzeźwiałkę. Czas poświęcony przez członków komisji na posiedzenia też kosztuje a to samo może zrobić 1 trochę rozgarnięty urzędnik w ramach obowiązków służbowych. W komisji powinni zasiadać społecznie ludzie doświadczeni w pokonywaniu problemów alkoholowych czyli AA, a nie początkujący dyletanci.

Ile zarobią w tej komisji ?

czy oni nie mają ważniejszych spraw do załatwienia,jak ktoś chce pić to niech pije,jego wybór

Teraz to bedą same komisje podkomisje komisje komisji pomoce komisji z dziesiatkami zastepcow tak aby zrzucic z siebie jakakolwiek odpowiedzialnosc za wszystko, brac kase bezstresowo.

dal niezorientowanych - jest ustawa i musi być niestety taki twór;
co do picia - niech pija, póki nie krzywdza innych, jak się czepieja i nie daj Boże stasuja przemoc wobec rodziny, to juz sie zmienia sytuacja, prawda..?

: krysia - chciałabyś obrywać po głowie, albo siedziec w kącie, nie mogąc spokojnie pomyśleć, a co mówić o czytaniu książki, nauce!

Komisja do spraw konsumpcji kiełbasy wyborczej?Ile zarabia członek owej komisji ? Oraz dlaczego wszyscy z wyżej wymienionych reprezentują ugrupowanie KWW WDG?

Proszę, pomóżcie burmistrzowi

Ty sie weź chłopie za miasto a nie za głupoty....

Pani Jagielskiej córka też dostała posadę!!! A dlaczego zastępca wepchał się do tej komisji? Mało mu jeszcze? Pani Grabowskiej córka z MOPS też! Zal .......

Alkoholizm, narkomania, otylosc, bezrobocie, to tylko preteksty do wyciagania kasy z budzetu. Zlikwidowac koryto! Kto z tych grajewskich urzedasow komukolwiek w czymkolwiek pomogl?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.