Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12192 wyświetleń

Powiat -kto otrzyma dotacje?

W czerwcu  br. Rada Powiatu Grajewskiego skierowała dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

52 035,00

Nadleśnictwo Rajgród w Tamie

Zadania z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów i rencistów objętych właściwością powiatu grajewskiego

5 838,00

Miasto Grajewo

Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej - inwestycje.

1 061 136,00

Szpital Ogólny w Grajewie

Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Biblioteki Powiatowej

10 000,00

Miasto Grajewo

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - inwestycje

4 013,00

Województwo Podlaskie

"Zakup urządzenia typu ssak Basic – 30 dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

6 700,00

Szpital Ogólny w Grajewie

"Modernizacja pomieszczeń obiektu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.

20 000,00

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie

"Zakup kardiotokografu na potrzeby Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

6 700,00

Szpital Ogólny w Grajewie

"Zakup 3 detektorów tętna płodu typ BTLFC – 100 na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie”.

4 500,00

Szpital Ogólny w Grajewie

Budżet powiatu wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 29.300.728,00 zł
2. Plan wydatków ogółem:  32.033.103,00 zł

Zadania inwestycyjne – poprawiające stan dróg w powiecie

Łączne koszty rozłożone na lata

 

Kwoty przeznaczona w roku 2007

“Przebudowa dróg powiatowych Nr 1808B, 1810B, 2630B, 2631B – ulic w części przemysłowej Grajewa”

16 325 482,00

42 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811B Guty- Bzury-Niedźwiedzkie

957 666,00

340 000,00

(kredyt + środki z budżetu państwa)

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo-Kuligi"

1 822 860,00

30 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B Dusze - Racibory - Radziłów"

637 469,00

85 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz -Komosewo-Bagienice"

2 207 886,00

35 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn"

8 954 000,00

45 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1798B Ruda - Sojczyn Borowy - Sojczyn Grądowy - Kapice - Przechody - dr. kraj. Nr 65"

3 409 798,00

1 240 000,00

(kredyt + środki z budżetu państwa)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie"

324 590,00

100 000,00

 

"Remont mostu przez rzekę Jegrznię w Rajgrodzie w ciągu ul. Piaski - droga powiatowa Nr 2657B"

425 950,00

403 000,00

Zadania inwestycyjne w 2007 ( xls)

e-Grajewo.pl

Komentarze (1)

A co czynią władze powiatu by pozyskać chociażby 1 złotych polskich z zewnątrz ?.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.