Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 9391 wyświetleń

Porozumienie na rzecz zwierząt

 Konsultacje przy ustalaniu miejsc budowy przejść dla zwierząt, a także wprowadzenie monitoringu, który umożliwi obserwowanie ich zachowań - przewiduje „Porozumienie o współpracy” pomiędzy białostockim oddziałem GDDKiA, a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

Umowa podpisana 29 marca tego roku ma na celu zminimalizowanie negatywnych oddziaływań współczesnej infrastruktury komunikacyjnej na populacje zwierząt. Można to będzie osiągnąć m.in. dzięki rozszerzeniu konsultacji przy budowie i modernizacji dróg – ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla zwierząt - o opinie odpowiednich nadleśnictw, zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz zainteresowanych organizacji przyrodniczych.

Konsultacje obejmą również sposoby zagospodarowania terenu wokół przejść dla zwierząt w granicach pasa drogowego na odcinku Grajewo - Mońki.

 
Porozumienie przewiduje również prowadzenie obserwacji ruchu zwierząt w rejonie wybudowanych przejść – drogowcy zakupią i zamontują sprzęt niezbędny do funkcjonowania monitoringu, a leśnicy będą prowadzili obserwacje terenowe.
 
 archiwum

Zderzenie z łosiem na DK 65


 

Umowa została zawarta na 5 lat. Podpisali ją: Jerzy Doroszkiewicz, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku oraz Ryszard Ziemblicki, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.  Porozumienie jest przeniesieniem na szczebel regionalny idei porozumienia podpisanego wcześniej przez Dyrektora Departamentu Środowiska GDDKiA oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

Zablokowana droga S61 Guty-Szczuczyn

Komentarze (4)

Chyba ktoś zapomniał o oddziaływaniu populacji zwierząt ba bezpieczeństwo w komunikacji. Bo obecnie nie jest raczej problemem liczba zabitych zwierząt przez uczestników ruchu drogowego ale bezpieczeństwo tych drugich. mam nadzieję, że przy tym porozumieniu o tym nie zapomniano

A co ten zwierzak robi w aucie???

Panie Marku, jadąc z odpowiednią prędkością i rozwagą człowiek może uniknąć wypadku. Niestety zwierzęta nie potrafią tak jak człowiek oceniać sytuacji. A tak poza tym to człowiek wszedł w naturę budując drogi wśród lasów, tam gdzie zwierzęta były praktycznie od zawsze.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.