niedziela, 14 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 12376 wyświetleń

Pfleiderer inwestuje w maszyny

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. poinformował o transakacjach związanych ze zmianami własnościowymi linii produkcyjnej płyt MDF/HDF przeznaczonej dla fabryki w Rosji.


W dniu 22.12.2011r. nowo utworzona spółka, Pfleiderer SPV GmbH (kontrolowana w 50% przez Pfleiderer Grajewo S.A. oraz w 50% przez Pfleiderer Service GmbH, spółkę zależną od Pfleiderer AG) nabyła elementy linii produkcyjnej wytworzonej przez firmę Dieffenbacher i przeznaczonej do fabryki płyt MDF/HDF w Rosji. Wartość powyższych elementów to ok. 53,842 mln euro. Nabycie powyższych składników linii produkcyjnej dokonane zostało na zasadzie bezgotówkowej i nie powodowało konieczności poniesienia jakichkolwiek wydatków przez grupę Pfleiderer. Po realizacji powyższej transakcji prawo własności do całej linii przysługuje spółkom z grupy Pfleiderer: Pfleiderer SPV GmbH oraz Pfleiderer MDF OOO.

W celu realizacji wyżej opisanej transakcji Pfleiderer Grajewo SA podpisał z Pfleiderer AG aneks do umowy z dnia 02.07.2009r. dotyczącej zabezpieczenia wykonania kontraktu na dostawę linii do produkcji płyt MDF/HDF zawartego pomiędzy firmą Dieffenbacher a Pfleiderer MDF OOO.

Na podstawie powyższego aneksu spółka przeniosła na Pfleiderer AG 50% udziału w prawie współwłasności do maszyn będących przedmiotem umowy dostawy.  Udział ten został następnie przeniesiony na rzecz firmy Dieffenbacher oraz ostatecznie na Pfleiderer SPV. Wartość udziału spółki w maszynach wynosi ok. 17 mln euro.

Przed dokonaniem powyższych transakcji udział spółki w maszynach został zwolniony z zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banków finansujących Pfleiderer Grajewo: Banku PEKAO S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., BRE Bank S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Zwolnienie z zabezpieczenia zostało dokonane w zamian za dokonanie w dniu 22.12.2011r. nowego przewłaszczenia na zabezpieczenie prawa własności maszyn nabytych przez Pfleiderer SPV. Powyższe przewłaszczenie na zabezpieczenie zabezpiecza w 50% spłatę kredytu bankowego udzielonego spółce oraz w 50% spłatę kredytów bankowych udzielonych Pfleiderer AG. - opisuje  DREWNO.PL

Komentarze (1)

przecież to jasne!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.