niedziela, 14 sierpnia 2022

Kraj

  • 3 komentarzy
  • 3179 wyświetleń

Pensja dyrektora to 4430

Przeciętna trzynasta pensja dyrektora szkoły to 4430 zł, funkcyjny dodatek do wynagrodzenia wynosi 800 zł a motywacyjny 420 zł. Tylko co czwarty dyrektor posiada służbowy telefon komórkowy.

Tak wynika z raportu „Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych" przygotowanego przez Instytut Badań w Oświacie.

Według danych systemu informacji oświatowej w Polsce jest około 25 tysięcy dyrektorów szkół. Statystyczny przedstawiciel tej grupy jest kobietą (stanowią one aż 76 proc.). Dyrektorami przedszkoli są wyłącznie kobiety. W szkołach podstawowych stanowią 78 proc., w gimnazjach już tylko dwie trzecie, a w szkołach ponadgimnazjalnych tylko połowę wszystkich dyrektorów. Statystyczny dyrektor ma 48 lat i 26 lat stażu ogółem.

Praktycznie wszyscy dyrektorzy (99 proc.) zatrudnieni są w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, a dla zdecydowanej większości (85 proc.) podstawą jest akt mianowania. Większość dyrektorów (83 proc.) objęła funkcję w wyniku konkursu, co siódmemu (14 proc.) powierzono stanowisko, a 3 proc. dyrektorów powołano na nie. Konkursy dominują w miastach, a ich odsetek maleje wraz ze zmniejszaniem się miejscowości.

Jak wskazuje autor badania, Szymon Więsław, przyczyną takiego stanu może być brak chętnych kontrkandydatów do stanowiska i związana z tym konieczność powierzenia funkcji bez przeprowadzenia konkursu. Z innych fragmentów badania wyłania się obraz wysokiego poziomu niesformalizowanych relacji między organem prowadzącym a dyrektorem. Poziom ten zdecydowanie wzrasta wraz ze zmniejszaniem się jednostki samorządu terytorialnego.

Połowa dyrektorów pełni swą funkcję od ponad 8 lat, a co trzeci krócej niż 4 lata. Większość kieruje placówką, w której kiedyś byli nauczycielami. Szkoła, którą kieruje dyrektor, jest jego pierwszym (32 proc.) lub drugim miejscem pracy (34 proc.).

„Wydaje się, że bardzo ograniczona (statystycznie) kariera zawodowa oraz brak jakiejkolwiek mobilności zawodowej dyrektorów jest ważną przyczyną porażek wielu reform wdrażanych w oświacie" - uważa Szymon Więsław.

Ekspert z Instytutu Badań w Oświacie w swoim raporcie pokazuje m.in. jak statystycznie kształtują się elementy wynagrodzenia dyrektorów szkół.

Przeciętna wartość dodatku funkcyjnego wynosi 800 zł. Jego wysokość rośnie wraz z wiekiem dyrektora, rośnie też na kolejnych etapach kształcenia - w szkole podstawowej wynosi 711 zł, a w szkole zawodowej 1200 zł. Okazuje się też, że w szkołach prowadzonych przez gminy dodatki funkcyjne dyrektorów są przeciętnie o ponad 25 proc. niższe niż w tych prowadzonych przez powiaty i województwa.

Statystyczna wartość dodatku motywacyjnego wynosi 420 zł. Co dziesiąty dyrektor wcale nie otrzymuje tego elementu wynagrodzenia. Wysokość dodatku motywacyjnego również zależy od typu kierowanej szkoły i wynosi przeciętnie w szkołach podstawowych i gimnazjach - 364 zł, a w szkołach ponadgimnazjalnych 560 zł.

Przeciętna wartość dodatkowego wynagrodzenia rocznego dyrektora wyniosła 4430 zł. Co drugi dyrektor otrzymał je w wysokości od 3913 do 4998 zł. Statystyczna kwota trzynastki rośnie niemal dwukrotnie wraz z wiekiem dyrektora i wynosi 2508 zł w grupie urodzonych po 1980 roku oraz 4906 zł w grupie urodzonych przez 1950 rokiem. W przedszkolach przeciętna trzynastka to 4119 zł, a w szkołach zawodowych i ich zespołach - 5188 zł. Wynagrodzenie dyrektorów rośnie wraz z wielkością kierowanej jednostki i wynosi od 4193 zł w szkołach/placówkach od 10 oddziałów, do 5535 zł w jednostkach obejmujących ponad 50 oddziałów.

Elementy wynagrodzenia dyrektorów maleją wraz z wielkością samorządu, np. wysokość dodatku funkcyjnego wynosi przeciętnie od 900 zł w gminach miejskich do 700 zł na wsi.

Większość dyrektorów (85 proc.) pracuje wyłącznie w jednym miejscu - szkole/placówce, którą kieruje. Tylko co dziesiąty stwierdził, że pracuje jeszcze poza kierowaną szkołą.

Zakres pozapłacowych świadczeń na rzecz dyrektora jest mocno ograniczony. Tylko co czwarty posiada służbowy telefon komórkowy, samochód służbowy należy do wyjątków, a jedynym wymienianym przez dyrektorów świadczeniem jest dofinansowanie studiów podyplomowych.

Więcej informacji TUTAJ.

Żródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji
/aba/

Komentarze (3)

Nauczyciela dyplomowanego netto 2700 dodatek motywacyjny od 30 zł do 100zł brutto

i dlatego walczą o stołki

W gminie Radziłów dodatek motywacyjny niektórych (nie wszystkich !!!???) dyrektorów szkół wynosi 1 %. Funkcyjny to 350 zł brutto. Dlaczego ? Wiecie, czy nie ???

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.