sobota, 13 kwietnia 2024

Wiadomości

Oświadczenie Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie

W nawiązaniu do informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w ramach trwającej kampanii wyborczej do wyborów samorządowych 2024r. stanowczo dementuję wszelkie doniesienia dotyczące prób, planów lub podejmowania jakichkolwiek działań w kierunku prywatyzacji Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.


Należy jednoznacznie stwierdzić, że prywatyzacja Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela nie była i nie jest przedmiotem żadnych analiz, rozmów, dyskusji, rozważań i nigdy nie została zmaterializowana, ani procedowana na żadnym decyzyjnym etapie. 
Informacje na temat przedmiotowego przedsięwzięcia od lat pozostają jedynie w sferze plotek i nie mających nic wspólnego z rzeczywistością insynuacji. 


Powielanie i rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i przez osoby pełniące lub aspirujące do pełnienia funkcji publicznych nieprawdziwych informacji uważam za działanie ze szkodą dla wizerunku placówki. Zaufanie pacjentów jest fundamentem działalności Szpitala.


Apeluję o powstrzymanie publikacji treści wprowadzających opinię publiczną w błąd oraz budowy kapitału politycznego opartego na nieprawdziwych informacjach, przeinaczonych faktach lub insynuacjach dotyczących Szpitala Ogólnego w Grajewie. Sposób prowadzenia oraz przyjęta metodyka kampanii wyborczej stanowią indywidualną preferencję kandydatów i komitetów wyborczych, jednak wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na poziom zaufania pacjentów i wizerunek Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela uważam za niedopuszczalne i szkodliwe społecznie.


Dyrektor Marta Romanowska

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.