wtorek, 9 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 2207 wyświetleń

Opóźnią się prace przy budowie S16 z Mrągowa do Ełku

Wraca temat budowy odcinka drogi ekspresowej S16 z Mrągowa do Ełku.

Trzy organizacje pozarządowe wystosowały petycję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia Sadyba, podkreśla, że droga powinna omijać cenne przyrodniczo tereny. I to jest najważniejszy powód protestu. Ekolodzy proponują zupełnie inny przebieg drogi.

 

– W związku z petycją ekologów, prace przygotowawcze przy inwestycji wydłużą się – poinformował Karol Głębocki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

 

S16 Mrągowo - Ełk
Ruch drogowy na terenie Mazur jest obecnie rozproszony pomiędzy drogi krajowe nr 16, 59 i 58 oraz drogi wojewódzkie nr 610, 656 i 655. Drogi te posiadają niskie parametry techniczne i w większości od lat nie były modernizowane. Są kręte, przebiegają przez tereny zurbanizowane, bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej. 

Celem budowy przyszłej drogi S16 jest zebranie ruchu z tych dróg i skanalizowanie go w jednym, nowoczesnym i bezpiecznym korytarzu transportowym, który połączy kluczowe ośrodki regionu oraz zepnie w spójną sieć istniejące drogi, usprawniając lokalne połączenia. Budowa drogi nie tylko wpłynie na zmniejszenie ruchu na istniejącej DK16, ale również na DK59 Mrągowo - Ryn - Giżycko oraz DK58 Stare Kiełbonki - Ruciane Nida - Pisz.

 

Via Mazuria jako alternatywa dla S16?
W trakcie dyskusji nad inwestycją strona społeczna przedstawiła do analizy alternatywny dla S16, przebiegający poza terenem Wielkich Jezior Mazurskich wariant budowy drogi ekspresowej na południu regionu pomiędzy Nidzicą i Szczuczynem o długości ok. 150 km. Jednocześnie zgłoszono potrzebę przeprowadzenia modernizacji istniejącej drogi krajowej nr 16. Wykonaliśmy analizę i prognozę ruchu dla tego korytarza drogi, tzw. Via Mazuria, które wykazały, że budowa drogi ekspresowej w korytarzu alternatywnym dla S16, tj. Nidzica – Szczytno – Pisz - Szczuczyn nie ma szans na realizację z uwagi na zbyt mały prognozowany ruch, który jest najważniejszym wskaźnikiem uzasadniającym wydatkowanie publicznych środków finansowych.

 

Kalendarium
Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2007-2009. Analiza 41 wariantów w korytarzu o szerokości 30 km i długości 100 km.

2007 r. - rozpoczęcie wariantowania przebiegu DK16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo oraz Mrągowo - Orzysz

2008 r. - rozszerzenie wariantowania na odcinek Orzysz - Ełk

2009 r. - rozszerzenie wariantowania o 25 nowych wariantów społecznych na odcinku Sorkwity - Ełk

2009 r. - wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 41 wariantów (STEŚ etap I)

Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2010-2013. Szczegółowa analiza 7 z 41 wariantów nowego przebiegu DK16

2010 r. - wskazanie do szczegółowych analiz 7 z 41 analizowanych wariantów

2012 r. - opracowanie STEŚ etap II wraz z raportem oddziaływania na środowisko

2013 r. - wstrzymanie prac projektowych ze względu na brak finansowania

Aktualne działania

13 listopada 2015 r. - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - droga krajowa nr 16 została zaliczona do sieci dróg ekspresowych (S16 Olsztyn - Ełk)

12 lipca 2017 r. - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014- 2023 (z perspektywą do 2025r.)”. Zgodnie z tą zmianą budowa S16 na odcinku Olsztyn - Ełk została wpisana na listę zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane w przypadku oszczędności w Programie.

4 września 2017 r. - podpisanie umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego (STEŚ-R)

1-4 kwietnia 2019 r. - spotkania informacyjne w sprawie budowy S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

17 czerwca 2020 r. - Mazurska Debata Drogowa

20 października 2020 r. - zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych w sprawie przebiegu S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

22 grudnia 2020 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową

 

 

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (2)

Powinni się przykuć do drzew, na stałe.

Pan P zaczyna mieszać przy pomocy ekologów?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.