środa, 17 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 13042 wyświetleń

Opłaty za usuwanie pojazdów

 RADA POWIATU GRAJEWSKIEGO podaje do wiadomości wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg

1) Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony:
a) załadunek i rozładunek pojazdu –  60 zł.
b) holowanie:
- do 15 km ( ryczałt) – 120 zł,
- powyżej 15 km (zł/km) – 2,50 zł za każdy kolejny kilometr.

2) Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 10  ton:
a) wyciągnięcie pojazdu spoza korony jezdni – 140 zł,
b) podnoszenie pojazdu leżącego – 150 zł.
c) holowanie:
- do 15 km (ryczałt) – 150 zł,
- powyżej 15 km (zł/km) – 3 zł za każdy kolejny kilometr.

3) Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton oraz zespół: ciągnik siodłowy plus naczepa:
a) wyciągnięcie pojazdu spoza korony drogi na jezdnię – 1100 zł,
b) podnoszenie pojazdu leżącego – 1000 zł,
c) holowanie:
- do 15 km (ryczałt) – 400 zł,
- powyżej 15 km (zł/km) – 10 zł za każdy kolejny kilometr.
d) rozładunek, przeładunek towaru na drodze – zł/1 roboczo-godzina – 70 zł.

4) Parkowanie (za każdą rozpoczętą dobę):
a) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 8 zł,
b) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony – 30 zł.

 

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego. 

 Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (3)

Tylko straszyć karami potraficie- napiszcie może o tym ,ze w Grajewie brak jest parkingów!

d) rozładunek, przeładunek towaru na drodze – zł/1 roboczo-godzina – 70 zł. a ile osób pracuje przy przeładunku czy to cena za jednego pracownika? chyba przesada

no ceny jak w warszawie tylko gdzie ta warszawa he he

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.