wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie UM Szczuczyn

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZCZUCZYNA

            Burmistrz Szczuczyna informuje mieszkańców miasta i całej gminy, że przystąpiono do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013. Plan Rozwoju Lokalnego będzie zawierał projekty i/lub zadania inwestycyjne przewidziane na lata 2008 - 2013. Ma za cel powiązanie projektu(-ów) z celami Strategii Przestrzenno - Społeczno - Gospodarczego Rozwoju Gminy, z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy oraz wskazanie źródeł finansowania projektu(-ów). Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Burmistrz Szczuczyna

ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ

-       do podmiotów gospodarczych,
-       przedsiębiorców,
-       organizacji pozarządowych,
-       oraz innych potencjalnych osób i organizacji

zamierzających w latach 2008 - 2013 (lub perspektywicznie do 2015r.) rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Szczuczyn o zgłoszenie planu(-ów) w formie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego. Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i przewidywanego harmonogramu. Podmioty, których inwestycje nie zostaną ujęte w w/w Planie mogą mieć problemy z uzyskaniem środków z funduszy europejskich. Propozycje prosimy składać wyłącznie na specjalnie przygotowanych formularzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia br. w sekretariacie Gminy lub wysyłając na adres:

            Urząd Miejski w Szczuczynie, plac Tysiąclecia 23,  19-230 Szczuczyn,   e-mail: um@szczuczyn.pl

Formularze są dostępne w sekretariacie Urzędu Miasta w pokoju nr 1. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 086 273 50 80 prosić Panią Annę Kuczyńską

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.