piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie -praca

NABÓR NA STANOWISKO: MŁODSZY REFERENT W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B

1. Wymiar etatu: 1

2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie; aktualizacja baz danych informatycznych operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie bazy graficznej; aktualizacja istniejącej bazy poziomych i pionowych osnów geodezyjnych (szczegółowej i pomiarowej) w programie „BANK OSNÓW 2”; koordynowanie i uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Grajewie; prowadzenie oraz bieżąca kontrola i aktualizacja ewidencji dokumentów będących w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Wymagania niezbędne: Wykształcenie średnie geodezyjne.

4. Wymagania dodatkowe:Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego, znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzeń wykonawczych oraz instrukcji technicznych, biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów geodezyjnych: OŚRODEK, EWMAPA, WINKALK.

5. Wymagania pożądane:Komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

6. Wymagane dokumenty:List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V., oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły, oświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin: do 19 września 2008 r. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 18, Sekretariat I piętro.

8. Inne informacje: Wymagane dokumenty (kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).Grajewo, 2008-09-05

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.