piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

na wykonanie robót rozbiórkowo – budowlanych

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grajewie ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy na  wykonanie przebudowy elewacji budynku handlowego „Delikatesy” i ocieplenie budynku „Lotos” wraz z remontem elewacji usytuowanych na działce o nr geod. 969/1w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13 i 15 zgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę Nr 9/2007 z dnia 18.01.2007r. i obowiązującymi przepisami .

Oferty pisemne należy składać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego do dnia 12.02.2008r. do godz. 10.00 w siedzibie „Społem” PSS w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13 , pokój Nr 6, z dopiskiem „Przetarg – przebudowa elewacji budynku handlowego „Delikatesy” oraz ocieplenie i remont elewacji budynku „Lotos”  przy ul. Piłsudskiego 13 i 15 w Grajewie”.

Zastrzega się odwołanie lub unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn przez „Społem” PSS w Grajewie bez roszczeń ze strony Oferenta/Wykonawcy.

Regulamin przetargu, wzór umowy wiążącej Oferenta/Wykonawcę, wzór formularza ofertowego do wglądu w siedzibie „Społem” PSS w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13, Ip. ,pok.6.,tel. (o-86) 272-29-45, www.pssgrajewo.pl zaś dokumentacja techniczna dostępna w biurze Spółdzielni j/w.

Grajewo

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.