piątek, 21 czerwca 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o licytacji

NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie (tel. 086 2723677) ogłasza, że: dnia 12-10-2006 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę przy ul.Kolejowa 1 w sali nr  1, odbędzie się druga licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości
 należącej do: Marek Grajewski
 stanowiącej:
 1/3 nieruchomości rolnej niezabudowanej, działka rolna nie zabudowana o powierzchni  91 ary położona 19-206 Rajgród, Woznawieś,
 dla której Sąd Rejonowy wGrajewie  Wydział Ksiąg Wieczystych
 prowadzi księgę wieczystą nr KW 27753.

Suma oszacowania wynosi 2 781,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     1 854,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 278,10zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

          www.Komornik.e-grajewo.pl

czwartek, 20 czerwca 2024

EURO 2024. Grajewska Strefa Kibica

czwartek, 20 czerwca 2024

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.