piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Oferta pracy

Oferta pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko cywilne technika Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Łączności i Informatyki
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
1. Obsługiwanie lokalnych systemów komputerowych w Komendzie Powiatowej Policji w zakresie:
- instalacji urządzeń peryferyjnych /urządzenia wejścia, wyjścia/,
- aktualizacji i bieżącej kontroli poprawności działania lokalnych systemów informatycznych,
- szkolenia poszczególnych użytkowników systemu informatycznego,
2. Administrowanie intranetową siecią lokalną oraz obsługa Policyjnej Sieci Transmisji Danych, 
3. Konserwacja i bieżące naprawy sprzętu informatycznego,
4. Konserwacja urządzeń łączności znajdujących się na stanie danego rejonu, a mianowicie:
-  centrali i aparatów telefonicznych,
-  urządzeń dyspozytorskich, urządzeń telegraficznych i faksowych,
-  radiotelefonów stacyjnych, przewoźnych i nasobnych,
-  urządzeń zasilających.
5.Organizowanie i zapewnienie łączności w działaniach operacyjnych, przygotowywanie niezbędnych
   dokumentów takich jak dane radiowe, spis telefonów, schemat organizacji i łączności  oraz prowadzenie
   dokumentacji czynnych systemów łączności.

Wykształcenie:
minimum średnie: technik łączności lub informatyki
Wymagania konieczne:
- znajomość eksploatacji lokalnych systemów informatycznych, sieci komputerowych,
- doświadczenie w budowie i obsłudze sieci informatycznych.

Wymagania pożądane:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- dyspozycyjność, dokładność i obowiązkowość,
- samodzielność,
- dobra organizacja pracy,
- uregulowany stosunek służby wojskowej ( dot. mężczyzn),
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać w terminie do: 26.05.2008 roku

pod adresem:
Komenda Powiatowa Policji
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
ul. Nowickiego 14
19–200 Grajewo z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”

Inne informacje:    Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zastaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.