Programy unijne

Ochrony środowiska

Zaproszenie do składania wniosków do projektów realizowanych w dziedzinie  ochrony środowiska (2006/C 80/07)

Cele i opis: celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest określenie działań, które mogą się kwalifikować do wsparcia finansowego ze strony Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Pomoc ta przyjęłaby formę współfinansowania.

LIFE-Środowisko nie finansuje badań i inwestycji w technologie lub infrastrukturę już istniejące. Celem tego programu jest zwiększenie ilości projektów, które korzystają z badań i osiągnięć z zakresu ochrony środowiska.
Zachęcające są przykłady projektów bazujących na rezultatach projektów wcześniej finansowanych czy też wciąż trwających badaniach technologicznych.

Termin składania wniosków: 19 maja 2006 r.

Budżet i czas trwania projektów:
Orientacyjnie DG ds. Środowiska planuje przyznać ogółem około 2 360 000 euro.

Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań (jak również warunki przyznawania pomocy oraz formularze wniosków) podane są w dokumentacji związanej z zaproszeniem do składania wniosków. Dokumentacja ta znajduje się na stronie internetowej Europa:
www.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

Więcej informacji i programie Środowisko znajduje się na stronie:
www.europa.eu.int/comm/environment/life/life/index.htm

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.