środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11406 wyświetleń

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w związku z prowadzonym monitoringiem jakości wody biorąc pod uwagę dane zawarte w protokołach pobrania próbek wody: nr 43/HK/06 z dnia 13. 06. 2006 r. stwierdzeniu zgodności z wymaganiami Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz. 1718) oraz na podstawie oceny wyników badania wody nr sprawozdania 960/W/N/2006 z dnia 20. 06. 2006 r. z wodociągu  Grajewo ocenia, że jakość wody

odpowiada w badanym zakresie

wymaganiom zawartym w w/w Rozporządzeniu i w związku z tym stwierdza

przydatność wody do spożycia

jako, że próbki wody oznaczonym kodem: 1242/W/M/W, 1243/W/M/W, 1244/W/M/W, 1245/W/M/W pobranej do badania dnia 13. 06. 2006 r. z wodociągu Grajewo  odpowiadają we wszystkim zbadanych parametrach wymaganiom Załącznika nr 1 pkt 1, 2, 5 oraz Załącznika nr 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 21, 30 w/c Rozporządzenia.

W związku z powyższym PPIS w Grajewie wydał decyzję nr 92/D/HK/2006 z dnia 30. 06. 2006 r. o przydatności wody do spożycia.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z póź. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia w sobie ogólnodostępny sposób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie

Włodzimierz Zaborowski

Komentarze (1)

kranowka - online :P

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.