wtorek, 27 lutego 2024

Programy unijne

Obywatele dla Europy

Promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego (EU0010000337)
Komisja Europejska DG Edukacja i Kultura
Następny termin:   2006-05-31

Celem konkursu jest wsparcie oryginalnych i innowacyjnych metod dotyczących uczestnictwa obywateli. Konkurs jest pierwszym krokiem w kierunku działań realizowanych w ramach nowego programu europejskiego "Obywatele dla Europy" , mającego na celu stworzenie pomostu między obywatelami a Unią Europejską.

W tym konkursie wspierane będą projekty w ramach dwóch kategorii:

Kategoria 1: Panele obywatelskie
Projekty powinny stymulować wzajemne relacje pomiędzy obywatelami UE, wspierać formułowanie opinii dotyczących procesu integracji europejskiej i zachęcać do dialogu obywateli z instytucjami unijnymi.

Panele obywatelskie powinny:
-         angażować obywateli, którzy w innym przypadku nie wzięliby sami udziału w inicjatywie europejskiej
-         wykorzystywać innowacyjne metody zaangażowania obywateli
-         zachęcać obywateli do wyrażania swoich poglądów

Dofinansowywane działania: w panelach powinno brać udział co najmniej 250 uczestników z pięciu organizacji pochodzących z pięciu państw objętych konkursem.

Kategoria 2: Wzmacnianie aktywnego obywatelstwa europejskiego
Projekty powinny wyposażać grupę aktywnych obywateli europejskich, takich jak liderzy NGO, przedstawiciele samorządów, pracownicy młodzieżowi, przedstawiciele społeczności lokalnych, związków zawodowych i dziennikarze w umiejętności umożliwiające im przekazywanie swojego zaangażowania obywatelskiego innym ludziom. Projekty powinny obejmować innowacyjne i interaktywne szkolenia z zakresu tożsamości europejskiej, obywatelstwa europejskiego i aktywnego uczestnictwa. Szkolenia powinny obejmować uczestników reprezentujących szerokie spektrum organizacji.

Projekty wzmacniania aktywnego obywatelstwa europejskiego powinny:
-         rozwijać w uczestnikach umiejętność przekazywania innym swojego zaangażowania na rzecz aktywnego obywatelstwa europejskiego
-         zachęcać do współpracy z innymi organizacjami europejskimi
-         rozwijać innowacyjne metody zachęcające obywateli do uczestnictwa w procesie integracji europejskiej
-         uczyć wykorzystania znajomości decydentów na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim
-         rozwijać podejścia angażujące obywateli, którzy w innym przypadku nie wzięliby sami udziału w inicjatywie europejskiej
-         mieć charakter międzynarodowy
-         zachęcać do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Dofinansowywane działania: w szkoleniach powinno brać udział co najmniej 250 uczestników z pięciu organizacji pochodzących z pięciu państw objętych konkursem.

Budżet: Minimalny grant to 50 000 euro, maksymalny 150 000.  Wysokość grantu nie może przekroczyć 50 % kosztów całkowitych projektu.

W konkursie mogą uczestniczyć instytucje publiczne lub organizacje typu non-profit:
-         mające osobowość i status prawny
-         pochodzące z państw członkowskich UE
-         mające odpowiednie doświadczenie i środki (finansowe i operacyjne) umożliwiające realizację projektu.

Termin nadsyłania wniosków: 31 maja 2006.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

DG EAC D.2 - Civil Society: Partnership and visits
DG Education and Culture
European Commission
200 Rue de la Loi
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 299 9302
Email: eac-soc-civile@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.