poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 9364 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

Obwieszczenie Starosty
Obwieszczenie
Starosty Grajewskiego   

  

 o wydaniu  decyzji  uchylającej w całości decyzję Nr 1/2011 z dnia 07.04.2011 zatwierdzającą  projekt budowlany zamienny i zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
p. n.. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”

Zgodnie z art.11a ust.1 ust. 1,art 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( dz.U. Nr 80,poz. 721 z póź. zm.- zawiadamiam , że na wniosek Inwestora -Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6A w Grajewie - Starosta Grajewski uchylił  decyzję zatwierdzającą  projekt budowlany zamienny  i zmieniającą  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0+000,00 – 1+434,50 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+230,00 drogi powiatowej  nr 1808B; km 0+000,00 – 0+053,00 drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,00 – 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B na działkach: 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1, 3140/6, 3541/2, 3237/2, 3301/25, 3301/27, 3301/29,gdyż stała się bezprzedmiotowa.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm. ) w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie – doręczenie uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się  w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B pokój nr 23, tel. (86) 273-84-70.

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (6)

Czy ktoś w związku z tym potrafi wyjaśnić co taka decyzja w rzeczywistości oznacza? Czy dobrze rozumiem, że poprzez wydanie takiej decyzji w najbliższym czasie droga przy ul. Wiórowej nie zostanie przebudowana?

no własnie- może ktoś to przetłumaczy z "urzędniczego " na nasz język...?

na to wygląda, ale część prac wykonano - usunięto przydrożne drzewa i chociaż z tego trzeba się cieszyć.

O co tu chodzi.? Starosta grajewski uchylił Decyzję inwestora - Zarządu powiatu grajewskiego-, (gdyż stała się bezprzedmiotowa, ale zajefajne tłumaczenie) którego jest sam szefem, ale wcześniej taką decyzje wydał. Posumowanie krótkie - Wiórowa nie będzie remontowana gdyż "stała się bezprzedmiotowa".

Wszystko będzie i w pierwotnym terminie. Ponieważ zaszły jednak kosmetyczne zmiany to musi być nowa decyzja...

Najlepiej postawic tam na tych dziurach ograniczenie do 20 km/h ,straż miejską z radarem i polować na uczciwych ludzi jadących do pracy(w miejscach w których zdażają się często wypadki to nie opłaca się przecież stać z radarem)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.