piątek, 7 października 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Sportowej i Partyzantów w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ulicy Sportowej i Partyzantów  w Grajewie”. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071  ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 08 października 2009r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Sportowej i Partyzantów w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ulicy Sportowej i Partyzantów  w Grajewie”.


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 2616/1, 2616/4, 2642/1, 2617, 2644/1, 2665, 2714/1, 2712/1, 2717/1, 2709/2, 2722/1, 2723/1, 2710/5, 2724/1, 2713, 2711/3, 2711/5, 2711/6, 2794, 2709/1, 2710/3, 2889, 2793, 2547, 2696/2, 2697/1, 2696/3, 2699/2, 2700/3, 2705/1, 2612/3, 2706/1, 2615/2, 2707/1, 2665, 2708/1, 2709/1 - obręb ewid. Grajewo.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:
działka nr ewid. 2710/5 o powierzchni 0,0268ha,
działka nr ewid. 2722/1 o powierzchni 0,0040ha,
działka nr ewid. 2696/2 o powierzchni 0,0018ha,
działka nr ewid. 2696/3 o powierzchni 0,0021ha, 
działka nr ewid. 2697/1 o powierzchni 0,0537ha, 
działka nr ewid. 2699/2 o powierzchni 0,1540ha,
działka nr ewid. 2615/2 o powierzchni 0,0087ha - obręb ewid. Grajewo.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                             
                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

czwartek, 6 października 2022

Wojewodzin. Konkurs kulinarny "Ale tort"

czwartek, 6 października 2022

Wycinka drzew będzie prostsza?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.