Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10202 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Hanki Sawickiej w Grajewie” – w km 0+005 – 0+211,66 drogi gminnej nr 103030B.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 16 września 2009r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ulicy Hanki Sawickiej w Grajewie” – w km 0+005 – 0+211,66 drogi gminnej nr 103030B.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 1980, 1978, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972/3, 1972/2, 1972/1, 1982, 1983, 1985, 1987 - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 1972/1o pow. 0,0620ha na działki:
a). 1972/4 o powierzchni 0,0616ha   b). 1972/5 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 1972/2 o pow. 0,0557ha na działki:
a). 1972/6 o powierzchni 0,0547ha   b). 1972/7 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 1972/3 o pow. 0,0774ha na działki:
a). 1972/8 o powierzchni 0,0765ha   b). 1972/9 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 1985 o pow. 0,1210ha na działki:
a). 1985/1 o powierzchni 0,1178ha   b). 1985/2 o powierzchni 0,0032ha
Działka nr ewid. 1983 o pow. 0,0878ha na działki:
a). 1983/1 o powierzchni 0,0861ha   b). 1983/2 o powierzchni 0,0017ha
Działka nr ewid. 1976 o pow. 0,1034ha na działki:
a). 1976/1 o powierzchni 0,1009ha   b). 1975/2 o powierzchni 0,0025ha
Działka nr ewid. 1973 o pow. 0,0742ha na działki:
a). 1973/1 o powierzchni 0,0729ha   b). 1973/2 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 1974 o pow. 0,0569ha na działki:
a). 1974/1 o powierzchni 0,0554ha   b). 1974/2 o powierzchni 0,0015ha
Działka nr ewid. 1975 o pow. 0,1228ha na działki:
a). 1975/1 o powierzchni 0,1188ha   b). 1975/2 o powierzchni 0,0040ha
Działka nr ewid. 1987 o pow. 0,1519ha na działki:
a). 1987/1 o powierzchni 0,1496ha   b). 1987/2 o powierzchni 0,0023ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738469, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski


Komentarze (1)

brawo najgorsza ulica w grajewie cały czas zniszczona i tylko łatana piaskiem będzie elegancka , będzie można tam wreszcie normalnie żyć

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.