Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 9699 wyświetleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej w Grajewie, na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej  po stronie nieruchomości o numerach nieparzystych”.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 02 września 2009r.  na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Dwornej w Grajewie w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni chodnika w ul. Dwornej w Grajewie, na odcinku  od ul. Krótkiej do ul. Ełckiej po stronie nieruchomości o numerach nieparzystych” .

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 987/4, 986, 985/1, 984, 990/1, 983/1, 982, 981, 978/2, 976/1, 975/1, 973/1, 977/1, 985/4 - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 986 o pow. 0,0349ha na działki:
a). 986/2 o powierzchni 0,0066ha
b). 986/1 o powierzchni 0,0283ha
Działka nr ewid. 984 o pow. 0,0773ha na działki:
a). 984/1 o powierzchni 0,0326ha
 b). 984/2 o powierzchni 0,0447ha
 - obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela. Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski
                                                                                                            

Komentarze (3)

A kiedy ul.Wyzwolenia?

a kiedy zrobicie coś co nie bendzie łamać samochodów na ul. Elekrtycznej

w końcu może burmistrz zawita swoim samochodem na ul. leśną gdzie autobus wpada w dziury!!!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.