poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starostwa

Grajewo, dnia 21.10.2013 r.O B W I E S Z C Z E N I E


    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póz. zm./ zawiadamia się, że w dniu 21.10.2013r. wydana została decyzja nr 208/2013 Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Targowa 2, 19-200 Grajewo na przebudowę osiedlowych sieci cieplnych w Grajewie – osiedle Broniewskiego i Osiedle 1000-lecia na działkach nr 1817, 1816/29, 3766, 1816/20, 1816/19, 1816/18, 1816/11, 1816/17, 1731, 1815, 1816/24, 1816/1, 1816/21, 1816/25, 1816/10, 4749, 4750, 4751, 4752, 4754, 4755, 4756, 4758, 1818/21, 1818/2, 1818/55, 1818/1, 1818/41, 1820, 1818/53, 1818/24, 1819/3, 1819/2, 1818/27, 1818/43, 1818/63, 1818/61, 1818/6, 1818/29, 1818/26, 3768/2, 1818/28, 1818/49, 1818/50, 1818/64, 1823, 1818/45, 1821, 1818/59, 1822, 3768/3, 1818/23, 1818/17, 1818/67, 3768/1, 1818/8, 1818/47, 1818/48, 1818/51, 1818/57 w miejscowości Grajewo.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia przysługuje stronom odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Grajewskiego.
   
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.poniedziałek, 24 czerwca 2024

19-letni kierowca spowodował poważny wypadek

poniedziałek, 24 czerwca 2024

Wieści z KGW w Pieńczykowie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.