sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie


         Stosownie do art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Grajewie, Wydziale Architektoniczno Budowlanym wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi polegającej na przebudowie drogi gminnej ulicy Bargłówek w km 0+000 – 0+458; 0+000 – 0+100, wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości - na działkach o nr ewidencyjnym: 1054/4, 1447, 1485, 1488/2 oraz na części działki o nr 1053/2 w obrębie miejscowości Radziłów.

         Sprawa prowadzona jest z wniosku – Gminy Radziłów.

         Z uwagi na powyższe informujemy, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej decyzji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (do dnia 23.09.2008 r.) w Starostwie Powiatowym w Grajewie - Wydział Architektoniczno Budowlany, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. nr 086-273-84-69.          Z up. STAROSTY
          Mariusz Mikielski

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.