UWAGA

środa, 17 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10361 wyświetleń

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

 

o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 20.11.2009 r. Nr 9/09 (znak sprawy WA.7332-11/09) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej “Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0 + 000,00 – 1+434,50 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; km 0+000,00 – 0+053,00 drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,00 – 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B na działkach nr 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1, 3140/4, 3541, 3237, 3301/20, 3301/10, 3301/17 obręb ewid. Grajewo.

 

Starosta Grajewski, działając na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 09 stycznia 2012 r. została wydana decyzja odmawiająca uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 20.11.2009 r. Nr 9/09 (znak sprawy WA.7332-11/09) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej “Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0 + 000,00 – 1+434,50 drogi powiatowej nr 2631B; w km 0+000,00 – 0+230,00 drogi powiatowej nr 1808B; km 0+000,00 – 0+053,00 drogi gminnej nr 102947B; w km 0+000,00 – 0+041,45 drogi powiatowej nr 1810B na działkach nr 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1, 3140/4, 3541, 3237, 3301/20, 3301/10, 3301/17 obręb ewid. Grajewo.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.

 

 


Z up. Starosty
Mariusz Mikielski

Komentarze (1)

Zapomniano podać dla kogo dokonano odmowy czyli inwestora czyli dla kogo odmówiono decyzji administracyjnej, masło maślane

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.