Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220.
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 15.11.2010 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B na odcinku  w m. Łoje Awissa” w km 5+570 ÷ 6+220..
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu   na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych  na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 21416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469, 1471, 1473, 1475, 1481, 1519 w obrębie m. Łoje Awissa.
Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa:
Działka nr ewid. 1416 o pow. 0,1471ha na działki:
a) 1416/1 o powierzchni 0,1466ha       b) 1416/2 o powierzchni 0,0005ha
Działka nr ewid. 1418 o pow. 0,0728ha na działki:
a) 1418/1 o powierzchni 0,0722ha       b) 1418/2 o powierzchni 0,0006ha
Działka nr ewid. 1420 o pow. 0,0713ha na działki:
a) 1420/1 o powierzchni 0,0706ha       b) 1420/2 o powierzchni 0,0007ha
Działka nr ewid. 1422 o pow. 0,2507ha na działki:
a) 1422/1 o powierzchni 0,2474ha       b) 1422/2 o powierzchni 0,0033ha
Działka nr ewid. 1424 o pow. 0,2177ha na działki:
a) 1424/1 o powierzchni 0,2135ha       b) 1424/2 o powierzchni 0,0042ha
Działka nr ewid. 1426 o pow. 0,1435ha na działki:
a) 1426/1 o powierzchni 0,1402ha       b) 1426/2 o powierzchni 0,0033ha
Działka nr ewid. 1428 o pow. 0,3867ha na działki:
a) 1428/1 o powierzchni 0,3716ha       b) 1428/2 o powierzchni  0,0151ha
Działka nr ewid. 1430 o pow. 0,2843ha na działki:
a) 1430/1 o powierzchni 0,2732ha       b) 1430/2 o powierzchni  0,0111ha
Działka nr ewid. 1432 o pow. 0,1672ha na działki:
a) 1432/1 o powierzchni 0,1629ha       b) 1432/2 o powierzchni  0,0043ha
Działka nr ewid. 1435 o pow. 0,3129ha na działki:
a) 1435/1 o powierzchni 0,3066ha    b) 1435/2 o powierzchni  0,0063ha
Działka nr ewid. 1437 o pow. 0,1546ha na działki:
a) 1437/1 o powierzchni 0,1524ha    b) 1437/2 o powierzchni  0,0022ha
Działka nr ewid. 1439 o pow. 0,1223ha na działki:
a) 1439/1 o powierzchni 0,1210ha    b) 1439/2 o powierzchni  0,0013ha
Działka nr ewid. 1441 o pow. 0,1105ha na działki:
a) 1441/1 o powierzchni 0,1097ha    b) 1441/2 o powierzchni  0,0008ha
Działka nr ewid. 1443 o pow. 0,0995ha na działki:
a) 1443/1 o powierzchni 0,0992ha    b) 1443/2 o powierzchni  0,0003ha
Działka nr ewid. 1469 o pow. 0,1805ha na działki:
a) 1469/1 o powierzchni 0,1794ha    b) 1469/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1471 o pow. 0,1224ha na działki:
a) 1471/1 o powierzchni 0,1218ha    b) 1471/2 o powierzchni  0,0006ha
Działka nr ewid. 1473 o pow. 0,1237ha na działki:
a) 1473/1 o powierzchni 0,1226ha    b) 1473/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1475 o pow. 0,1823ha na działki:
a) 1475/1 o powierzchni 0,1812ha    b) 1475/2 o powierzchni  0,0011ha
Działka nr ewid. 1481 o pow. 0,3145ha na działki:
a) 1481/1 o powierzchni 0,3140ha    b) 1481/2 o powierzchni  0,0005ha
Działka nr ewid. 1519 o pow. 0,2714ha na działki:
a) 1519/2 o powierzchni  0,2711ha   b) 1519/1 o powierzchni 0,0003ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                                           
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.         
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się     za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24,                      tel. (086) 273-84-70.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                   Mariusz Mikielski
                                                                                                            

poniedziałek, 18 października 2021

Trwa wymiana antenowych nadajników telewizji naziemnej

poniedziałek, 18 października 2021

Sołectwo Pieńczykowo uhonorowane

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.